Steeds meer mensen doen zelf aangifte via tax-on-Web

Het aantal burgers dat zonder de hulp van een ambtenaar van Financiën of een mandataris zijn aangifte zelf indiende, is dit jaar gestegen met 17,7 procent naar 1.235.538. Dat meldt de FOD Financiën.

De voorbije nacht klokte de FOD Financiën af op 2.414.632 aangiften via Tax-on-Web. 'Het streefcijfer van 3.130.000 aangiften via Tax-on-Web lijkt daarmee zeker haalbaar', luidt het. Tot en met 31 oktober 2012 kunnen de aangiften van burgers die een mandataris -bijvoorbeeld een boekhouder, belastingconsulent of fiscalist- onder de arm nemen, via Tax-on-Web ingediend worden.

'Opvallende tendens is dat de burger steeds meer gebruikmaakt van zijn eID en minder van zijn token om zijn aangifte in te dienen: 54,3 procent diende via zijn eID in 2012 in, tegenover 50,1 procent in 2011', aldus de FOD Financiën.

Invulsessies

Ook het aantal aangiften dat de ambtenaren van Financiën invulden via Tax-on-Web, is licht gestegen van 940.689 in 2011 tot 969.301 in 2012. 'Die stijging is vooral te verklaren door het succes van de invulsessies in shoppingcentra en tijdens gemeentelijke zitdagen, naast die in de eigen kantoren van Financiën', klinkt het.

In 2012 werd het aantal verstuurde voorstellen van vereenvoudigde aangifte ook sterk verhoogd: van 724.019 in 2011 naar 1.464.000 in 2012. 'De burgers, gepensioneerden en personen met een vervangingsinkomen, die zo'n voorstel van vereenvoudigde aangifte in de bus kregen, hoefden dus geen aangifte, noch op papier noch via Tax-on-Web, meer te doen.'

Van die groep diende 13,4 procent of 195.513 mensen hun aangifte in 2011 nog in via Tax-on-Web. 'Het verdubbelen van de doelgroep van het voorstel van vereenvoudigde aangifte heeft desondanks geen negatief effect op Tax-on-Web', stelt de federale overheidsdienst nog.

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees