N-VA trekt naar kiezer met streng migratiebeleid

‘Helft illegale criminelen gepakt in Antwerpen’

‘Helft illegale criminelen gepakt in Antwerpen’

Bart De Wever en N-VA willen werk maken van een beter migratiebeleid. Foto: Photo News

ANTWERPEN -

N-VA wil de kiezer in oktober verleiden met een strenger migratiebeleid. De Wever wil werk maken van het uitwijzen van illegale criminelen.

‘Het migratiebeleid van de federale regering is een ramp’, zegt Bart De Wever. ‘Antwerpen is daar als grote stad slachtoffer van. Een op de drie inwoners is er vreemdeling. Het afgelopen jaar hebben 4.252 illegale vreemdelingen uit Antwerpen verblijfspapieren gekregen via de regularisatieprocedure. Dat is 60 procent van alle regularisaties in België. Het probleem van de illegalen die zich bezondigen aan criminele feiten, stelt zich bijzonder scherp in onze stad. Elke maand worden er in ons land 700 illegalen opgepakt omdat ze criminele feiten hebben gepleegd. De helft daarvan wordt in Antwerpen opgepakt. Die mensen krijgen allemaal het bevel om het grondgebied te verlaten, maar zo'n bevel is een vodje papier. Slechts drie procent van die criminelen werd ook effectief het land uitgezet. Daardoor is een klimaat van straffeloosheid ontstaan.’

Bij de politie klinkt hetzelfde verhaal, zegt De Wever. ‘Ze pakken steeds dezelfde illegalen op voor winkeldiefstallen. Telkens krijgen ze een bevel om het grondgebied te verlaten, maar telkens zegt de politie: tot de volgende keer. Ook de drugsdealers van de Seefhoek worden niet uitgezet. Van de 165 dealers die de politie kon arresteren, zijn er maar enkelen op het vliegtuig gezet. Daar moet echt een eind aan gemaakt worden.’

De Wever stelt dat hij de N-VA geen anti-migratiepartij of anti-vreemdelingenpartij zoals het Vlaams Belang wil zijn. ‘Wij zijn niet tegen migratie, maar wel voor een andere migratie. De eerste slachtoffers van het huidige, lakse beleid zijn de migranten zelf. Zij belanden in de armoede of in de werkloosheid. De voorbije zes jaar is de werkloosheid onder allochtonen met 38 procent gestegen. Een belangrijk deel van de nieuwkomers valt ten laste van het OCMW. Dat zet ons sociale zekerheidssysteem ernstig onder druk.’

Niet bevoegd

De Wever countert de kritiek dat een stadsbestuur niet bevoegd is voor het migratiebeleid. ’Dat klopt natuurlijk, maar als stad kan je ondanks het wanbeleid van de federale overheid toch veel doen. Het onthaalloket in Antwerpen doet al goed werk. Via het OCMW zetten we zwaar in op het activeren van mensen. Via inburgeringscursussen kan je de kansen van nieuwkomers op de arbeidsmarkt vergroten. Ook via extra investeringen in het onderwijs kan je iets doen aan de taalachterstand van nieuwkomers. Wij willen niet alleen een strenger en kordater migratiebeleid, wij willen de nieuwkomers ook meer kansen geven om zich hier te ontplooien.’

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S