'Wij zijn geen antimigratiepartij'

Liesbeth Homans (L), N-VA-voorzitter Bart De Wever en Theo Francken. Foto: Photo News

ANTWERPEN - Het federale migratiebeleid is een catastrofe en Antwerpen is daarvan het slachtoffer. Die conclusie koppelt N-VA aan de Migratiebarometer die de partij opstelde en maandag voorstelde. Voorzitter Bart De Wever benadrukt evenwel dat N-VA geen antivreemdelingen- of antimigratiepartij is, maar voor een anders georganiseerde en beter aangepakte migratie staat.
N-VA verzamelde de voorbije weken en maanden allerlei cijfers in verband met migratie en bracht die met mekaar in verband in een zogenaamde migratiebarometer. De Wever stak niet weg dat uitspraken van de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois mee aanleiding vormden voor het initiatief. Bij de opening van het gerechtelijk jaar had Liégeois verklaard dat het migratiebeleid heeft gefaald, met gevaren voor de democratie tot gevolg.

De cijfers tonen aan dat België vooral passieve migratie aantrekt. Dat is migratie waarbij studeren of werken niet de incentive is, al is het niet uitgesloten dat de migranten in kwestie nadien aan de slag gaan, preciseert Kamerlid Theo Francken. Vooral op het vlak van gezinshereniging en regularisatie is ons land 'kampioen'.

'Netto-migratie nergens zo hoog als in België'

Nergens in Europa ligt de netto-migratie en het aantal asielaanvragen zo hoog als in België. Beide cijfers liggen respectievelijk 4 en 4,5 keer hoger dan het Europese gemiddelde. Wat ook opvalt, is dat de werkzaamheidsgraad van migranten niet toeneemt naarmate ze langer in ons land verblijven. Iemand die één jaar of tien jaar in België woont, heeft dus evenveel kans dat hij aan een job geraakt.

Nog volgens Francken zit de verhouding tussen de in- en uitstroom scheef. In 2010 werden in 2010 meer dan 28.000 bevelen om het grondgebied te verlaten uitgereikt, maar waren er slechts een kleine 4.500 effectieve verwijderingen. Het Kamerlid klaagt aan dat sinds januari 2007 het aantal plaatsen in gesloten centra met 22 procent is gedaald.

Uit cijfers van voormalig staatssecretaris Melchior Wathelet blijkt volgens Francken dat tijdens de eerste zeven maanden van 2011 in heel België 4.665 illegalen werden opgepakt wegens misdrijven, voornamelijk voor diefstal. Hij hekelt daarbij ook dat criminele illegalen nog steeds verblijfspapieren krijgen.

'Maggie De Block vliegt blind'

'Staatssecretaris Maggie De Block vliegt bovendien blind', aldus Francken. 'Ze geeft papieren aan illegalen zonder steeds te weten of ze al dan niet een veroordeling hebben opgelopen'. 'Ik zou als staatssecretaris niet willen uitleggen dat ik de regels strikt toepas voor iemand die ingeburgerd is en gewerkt heeft, terwijl ik anderzijds papieren geef aan iemand die criminele feiten heeft gepleegd', luidde het commentaar van De Wever.

Wat Antwerpen betreft, is 36 procent van de inwoners niet in België geboren. Daarvan is 60 procent van buiten de EU afkomstig. De migratie toont er een bipolair beeld: enerzijds is er de high profile migratie van mensen die in de diamantsector of de petrochemie aan de slag gaan, anderzijds staat daar tegenover dat Antwerpen veel meer passieve migranten aantrekt dan het gemiddelde in Vlaanderen.

In 2011 werd 60 procent van alle regularisaties in Antwerpen verricht. Dat was een gevolg van de regularisatiecampagne die in 2009 werd beslist. De eerste zeven maanden van 2011 werd in de Scheldestad 49 procent (2.266) van alle aanhoudingen van illegale criminelen verricht, grosso modo 350 per maand, terwijl slechts negen procent van de opsluitingen en drie procent van de repatriëringen in Antwerpen plaatsvonden, legt De Wever uit.

'Helft werkzoekenden in Antwerpen van allochtone afkomst'

Een blik op de arbeidsmarkt leert dat de werkloosheidskloof tussen Vlaanderen en Antwerpen sinds 2010 is vergroot. Van alle werkzoekenden in Antwerpen is bijna de helft van allochtone afkomst. Bovendien is tussen 2006 en 2012 het aantal allochtone werkzoekenden met 28 procent gestegen, terwijl er bij de autochtone werklozen een daling met 16 procent was.

De barometer van N-VA toont ook de gevolgen van het beleid op andere domeinen in Antwerpen, zoals onderwijs, huisvesting en inburgering. Een doorn in het oog van De Wever is dat er nog steeds geen gesloten centrum voor illegale criminelen is en dat het met de repatriëring van illegale drugsdealers niet wil vlotten. Van de 165 dealers die tussen begin 2009 en oktober 2010 werden opgepakt en illegaal in ons land bleven, werden er slechts acht gerepatrieerd.

Zestienpuntenverhaal om migratieverhaal te verbeteren

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen heeft de partij een zestienpuntenplan klaar waarmee haar lokale afdelingen aan de slag kunnen 'om het migratieverhaal te verbeteren', indien ze na de lokale verkiezingen deel uitmaken van het beleid. 'Het kan beter', meent De Wever.

'Dit is niet onoverkomelijk, maar een zekere sense of urgency is wel op haar plaats'. De Antwerpse lijsttrekker ziet evenwel ook positieve signalen: mensen die een inburgeringscursus hebben gevolgd, zien hun kansen op de arbeidsmarkt toenemen, luidt het.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees