Bouwpromotor krijgt toelating voor realisatie tachtig woningen

Protest tegen bouw woningen in Eekhoornhof

Protest tegen bouw woningen in  Eekhoornhof

Eekhoornhof is nu nog groene zone. Foto: credit

BOORTMEERBEEK -

De voormalige camping Eekhoornhof in Schiplaken, gelegen tussen de Zevenbunderweg en Bosbeek, dreigt zijn groene karakter te verliezen. Een bekende Brusselse bouwpromotor heeft toelating gekregen om tachtig kleine woningen te realiseren in het 2,66 hectare grote gebied.

Het recreatiegebied Eekhoornhof in Schiplaken wordt in een woonproject omgevormd. Deze herbestemming leidt tot protest bij de buurtbewoners.

De gemeente compenseert dit door woonuitbreidingsgebied in de dorpskern om te zetten in natuurgebied.

Buurtbewoners van het Eekhoornhof hebben zich verenigd om te protesteren. ‘Eekhoornhof is vandaag een groene zone, met zowel hoogstam als laagstam en vormt een natuurlijke buffer tussen de drukke Molenheidebaan en de Burggraaf Terlindenlaan’, aldus het buurtcomité. ‘We begrijpen deze beslissing niet. Er is al een even groot gebied in het centrum ingekleurd als woonuitbreidingsgebied en dat zou op zijn beurt dan natuurgebied worden.’

‘De camping zorgde in het verleden voor heel wat overlast in de buurt en werd onder meer om die reden gesloten’, zegt gedeputeerde Julien Dekeyser (Open VLD), die er toen burgemeester was.

‘Een nieuwe recreatieve bestemming werd door het gemeentebestuur niet wenselijk geacht. Om die reden werd zes jaar geleden in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan de herbestemming van het terrein tot woonproject ingeschreven’, zegt Steven Michiels, schepen van Ruimtelijke Ordening van Boortmeerbeek.

‘De hoge woondichtheid, die momenteel in het ontwerp van Ruimtelijk Uitvoeringsplan (Rup) staat ingeschreven, is een eis van het Vlaams Gewest en vloeit onder meer voort uit het Decreet Grond- en Pandenbeleid. Het Vlaams Gewest wil een hoge woondichtheid.’

Wanneer het Rup te veel ingaat tegen deze Vlaamse eis (en dus veel minder dan de geplande tachtig woningen zou toelaten) vreest de schepen dat de recreatiefunctie opnieuw actief wordt en dat daarmee de kans bestaat dat er opnieuw een camping of een andere recreatieve functie met potentiële hinder door de eigenaar wordt ingepland.

‘We zullen trachten een compromis te vinden in overleg met de provincie en het Vlaamse Gewest om rekening te houden met de verzuchtingen van de buurtbewoners’, besluit hij.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio