Knoflookpad keert terug in vallei 't Merkske

Baarle-Hertog/Hoogstraten -

In het beekdal van 't Merkske, tussen Hoogstraten en Baarle, zijn onlangs duizenden larven van de knoflookpad uitgezet.

De knoflookpad is met uitsterven bedreigd en komt al meer dan veertig jaar niet meer voor in 't Merkske. De larven zijn gekweekt in de Amsterdamse dierentuin Artis en maken deel uit van een reddingsplan.

Het gebied van 't Merkske is vanwege het kleinschalige cultuurlandschap ­– bestaande uit een onder andere houtwallen, kleine bospercelen, poelen en akkers – uitermate geschikt voor veel dier- en plantensoorten. Terreinbeheerder Staatsbosbeheer heeft de afgelopen jaren ook al met succes de boomkikker geherintroduceerd.

Staatsbosbeheer heeft voor de knoflookpad akkers aangelegd en het is de bedoeling om meerjarig larven te herintroduceren om een gezonde populatie op te kunnen bouwen. Er zullen larven uit verschillende populaties worden gebruikt. Hierdoor ontstaat er een genetisch diverse groep die zich vanaf 2014, maar waarschijnlijker vanaf 2015, voor het eerst zelfstandig kan voortplanten.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio