Ontmanteling van de satellietantennes is begonnen

Witte NAVO-bol op Kesterheide verdwijnt

Witte NAVO-bol op Kesterheide verdwijnt

De grote bol zal worden vervangen door vier kleinere exemplaren. Foto: credit

Gooik -

Het communicatiestation van de NAVO op de Kesterheide wordt momenteel ontmanteld. Dat betekent dat de grote witte bol - een herkenningspunt in het Pajotse landschap - verdwijnt. Maar in de plaats komen vier kleinere exemplaren. Die worden dieper ingeplant zodat ze minder zichtbaar zullen zijn.

Wie vertrouwd is met het Gooikse landschap, kan ter hoogte van de Kesterheide niet naast de witte bol kijken. Die beheerst al jaren het landschap. Eronder schuilt een grote satellietantenne. Die wordt gebruikt voor de communicatie tussen de verschillende NAVO-landen. De ontmanteling ervan betekent geenszins dat de NAVO zich terugtrekt uit Kester, integendeel.

Begin dit jaar raakte bekend dat de alliantie slechts twee informatieknooppunten overhoudt van de eenentwintig die tot dan toe operatief waren. Eén daarvan is gelegen in het Italiaanse Verona, de andere in Kester. Omdat het communicatiecentrum aan belang wint, voldoen de oude gebouwen en apparatuur niet meer.

Onder leiding van commandant Thierry De Buysser werd de ontruiming ingezet. Andere communicatiestations in Europa nemen de taak van Kester tijdelijk over.Het nieuwe gebouw wordt groter, want er zouden dertig militairen extra bijkomen.

Daarnaast zullen ze op de basis zelf voor stroom blijven zorgen, zodat die in geval van problemen voor drie maand gegarandeerd blijft.

Prijskaart: 15 miljoen

Het meest zichtbare verschil zullen echter de vier nieuwe, opblaasbare bollen zijn die de antennes aan het zicht onttrekken. ‘Er is ons verzekerd dat die kleiner zullen zijn dan de grote bol van nu’, zei burgemeester Michel Doomst (CD&V) eerder dit jaar al. ‘Het is de bedoeling dat ze dieper in het landschap worden ingeplant zodat ze niet meer zo dominant aanwezig zullen zijn. Er komt ook een groenscherm.’

Voorlopig wordt de basis nog altijd bewaakt door de militairen. De wachtrondes zijn wel al afgeschaft omdat er geen apparatuur meer aanwezig is. Als eind dit jaar de gebouwen worden afgebroken, krijgen de soldaten tijdelijk onderdak in andere basissen van Defensie. De hele operatie zal meer dan vijftien miljoen euro kosten.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio