Groen wil in Leuven meebesturen

LEUVEN - Groen wil na de gemeenteraadsverkiezingen Leuven mee besturen op voorwaarde dat het huidige beleid serieus bijgestuurd wordt. Dat is vooral nodig op vlak van huisvesting, de beoogde klimaatneutraliteit, mobiliteit en participatie. Dat hebben lijsttrekster Fatiha Dahmani en Jan Mertens tijdens een persontmoeting gezegd.

Groen heeft momenteel vijf raadsleden op 45. De stad wordt nu bestuurd door sp.a (19 zetels), CD&V (12 zetels) en N-VA (1 zetel).

Wat huisvesting betreft, wil Groen dat er meer ingezet wordt op duurzaam bouwen. Daarnaast moeten nieuwe woonconcepten (zoals samenhuizen) voor jongeren en ouderen gestimuleerd en reglementair mogelijk gemaakt worden. 

Groen juicht het streefdoel om Leuven klimaatneutraal te maken tegen 2030 toe, maar dan is er volgens de partij wel een heel ander stedelijk beleid nodig.

Duurzame mobiliteit


De partij pleit voorts voor duurzame mobiliteit door verdere uitbouw van het openbaar vervoer en herhaalt haar pleidooi voor herinvoering van de tram door de binnenstad. Leuven moet ook een echt fietsstad worden.

Daarnaast is het voor Groen essentieel dat er op vlak van inspraak een totaal andere beleidscultuur komt. De partij hekelt het adagium 'wij zijn toch verkozen, dus wat is dan het probleem' van de huidige meerderheid en pleit voor een systematische participatieve aanpak, onder meer bij grote bouwprojecten. Die aanpak moet bij het begin van de nieuwe legislatuur worden vastgelegd in een participatiecharter.

'Om de doelstelling inzake klimaatneutraliteit te halen zal iedereen inspanningen moeten leveren. Het is daarom essentieel de bevolking goed te betrekken bij de opmaak van het plan', aldus Mertens.

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S