Natuurpunt krijgt Europees geld voor herstel natuurgebieden in Hageland

Aarschot/Diest/Scherpenheuvel-Zichem/Tielt-Winge -

Het gaat volgens de Europese Commissie om natuurgebieden van internationaal belang met natuurtypes die op Europese schaal bedreigd zijn. In het Hageland worden de valleibossen en graslanden tussen Diest en Meldert aangepakt, in Haspengouw zal Natuurpunt vochtige bossen, graslanden en heide in de vallei van de Mombeek en de Demer herstellen.

Natuurpunt krijgt van de Europese Commissie 6,5 miljoen euro voor het herstel van natuurgebieden in het Hageland en Haspengouw.

Het project in het Hageland wordt gespreid over een periode van zes jaar. Concreet wordt het gebied tussen Diest en Meldert aangepakt, op de grens van waar een zandbodem overgaat in een leembodem. Het project wil ondermeer waardevolle valleibossen, veengebieden en bloemrijke graslanden herstellen.

Op de zuidwest-noordoost gerichte hellingen is het herstel van heide belangrijk voor de migratie van soorten door klimaatopwarming. Exoten worden teruggedrongen en de oppervlakte zal op die manier vergoot worden, waardoor waardevolle eikenbossen zich optimaal kunnen ontplooien. Van zeldzame soorten zoals de bruine kiekendief, roerdomp, blauwborst, porseleinhoen en kamsalamander zal het leefgebied aanzienlijk worden uitgebreid.

Daarnaast wil Natuurpunt ook zo'n honderd hectare aan natuurgebied aankopen. Het project strekt zich uit over de gemeenten Aarschot, Begijnendijk, Bierbeek, Diest, Holsbeek, Lubbeek, Meldert, Scherpenheuvel-Zichem en Tielt-Winge.

Internationaal belang

‘Met de projecten in Haspengouw en het Hageland halen we Europese middelen naar Vlaanderen om unieke natuur van internationaal belang te herstellen’, zegt Chris Steenwegen, directeur van Natuurpunt. ‘Zo zorgen we er mee voor dat Vlaanderen zijn Europese afspraken inzake natuurbescherming kan nakomen.’

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio