Gezocht: foto's van oud-mijnwerkers

Gezocht: foto's van oud-mijnwerkers

Conservator Filip Delarbre voor de fotowand in aanbouw. Foto: pbvm

Beringen -

Het Mijnmuseum roept oud-mijnwerkers en hun familieleden op om oude foto's op te sturen of naar het museum te brengen voor een provinciaal project.

Het vernieuwde Mijnmuseum stelt in een van zijn zalen foto's tentoon van kunstfotograaf Kristof Vrancken over de huidige situatie van de mijn van Beringen. Recht tegenover die collectie is plaats voor een collage van foto's die oud-mijnwerkers of hun familie zelf hebben aangeleverd. Het gaat om foto's uit het dagelijks leven ten tijde van hun mijnloopbaan.

Voor alle duidelijkheid: het is niet de bedoeling om foto's te bezorgen die gemaakt zijn in een of ander mijngebouw of -schacht. Ook vrouwen wordt vriendelijk gevraagd om herinneringen aan vroeger op foto aan te leveren. In een van de zalen van het Mijnmuseum hangt trouwens een bord met de boodschap ‘Hier werkten ook 61 vrouwen’.

De foto's van mijnwerkers worden ingescand en meteen teruggegeven. Zij worden onderdeel van een reuzepuzzel. Wie een foto naar het Mijnmuseum brengt, krijgt die dag gratis toegang. De ex-mijnwerkers werken op die manier mee aan de uitbouw van het Mijnmuseum en krijgen een gevoel van betrokkenheid en verbondenheid. Bedoeling is ook om zo de geschiedenis van de Limburgse mijnen terug tot leven te brengen.

Sandro Claes, afdelingshoofd Erfgoed van de provincie Limburg, partner van het Mijnmuseum, heeft een persoonlijke band met het mijnverleden. Zijn grootvader, Stelvio Erbino, trok in ‘51 van Calabrië naar Limburg om in de mijn te werken. Ook gedeputeerde Gilbert Van Baelen voelt zich persoonlijk betrokken bij dit project : zijn vader was mijnwerker. Meer info: www.mijnmuseum.be , Koolmijnlaan 201 in Beringen, 011-45.30.25.

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio