Veel landbouwers werken met verlies

Jonge varkenshouders komen in de problemen

Jonge varkenshouders komen in de problemen

De varkenshouders stelden hun actie voor in Pepingen.

Pepingen -

De Groene Kring , de vereniging voor jonge land-en tuinbouwers, roepen op om de burger en de consument te sensibiliseren over de crisis bij de varkenshouders.

Bij varkenskweker Olivier Geerts in Pepingen stelde De Groene Kring haar nieuwe cartoon voor. De jonde varkenshouders pleiten via hun cartoon voor een eerlijke prijs en een toekomst.

Volgens Marijke Jordens, de voorzitster van de Groene Kring, sleept de crisis al vijf jaar aan en is de toestand onhoudbaar.

"De verhoging van de grondstoffen is de belangrijkste factor. De jonge varkenshouders roepen op om de stijgende kosten verder in de keten te kunnen doorrekenen. Al 5 jaar verkeert de sector in crisis. Bedrijven die al langer bezig zijn, zien hun spaarcenten verdwijnen. Maar de jonge bedrijfsleiders hebben grote investeringen gedaan en zien hun schulden almaar toenemen. De varkenshouders vandaag zijn harde werkers en dierenliefhebbers, maar ook ondernemers en boekhouders. In de huidige tijd is het uitbaten van een landbouwbedrijf meer dan het werken in de stal en op het land’, zegt Jordens. 

De stijgende voederprijzen en de tegenvallende vleesprijzen zorgen er voor dat veel varkenshouders met verlies werken.

De jongste 5 jaar zijn de grondstoffen in globale lijn gestegen maar de verkoopprijs die de varkenshouder voor zijn product krijgt, blijft nagenoeg gelijk.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio