Nieuw wandel-en fietspad in Preshoekbos is primeur voor Zuid-West-Vlaanderen

Fietsen en wandelen tussen pony’s en koeien

Fietsen en wandelen tussen pony’s en koeien

‘De grazende pony's en koeien houden het gras kort en verhinderen dat deze mooie open ruimte dichtgroeit’, zegt boswachter Jan Allegaert. Foto: eva

Marke -

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft tussen het deel van de Preshoekstraat dat langs de E403 loopt en het uiteinde van de Watervalstraat een nieuw fietspad aangelegd. Grazende pony's en koeien moeten voorkomen dat de open ruimte dicht groeit.

Het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid (ANB) staat niet alleen in voor de verdere realisatie van het Preshoekbos in Marke, Aalbeke en Lauwe maar maakt ook werk van nieuwe wandel- en fietsmogelijkheden voor de recreanten in het stadsrandbos. ‘Het fietspad dat twee doodlopende straten aan beide zijden van de Markebeek verbindt, is een belangrijke aanwinst voor onze trage wegen’, zegt boswachter Jan Allegaert.

Veeroosters

‘Door de aanleg van 350 meter nieuw fietspad wordt een nieuwe verkeersarme fietsverbinding van 2.000 meter lang gerealiseerd tussen de Keizerstraat en de Preshoekstraat, vlakbij de tunnel onder de A17. Langs beide zijden van het pad staan nieuwe bebossingen van het Preshoekbos.’

Naast het slingerende pad ligt een begrazingszone aan de Keizersberg. De veeroosters moeten voorkomen dat het loslopend vee de zone niet verlaat. ‘Het hele jaar door lopen in dit gebied een drietal pony's rond en in de zomer ook nog eens zes koeien. De grazende pony's en koeien houden het gras kort en verhinderen dat deze mooie open ruimte dichtgroeit. Dit is een primeur voor Zuid-West-Vlaanderen. In Limburg en Nederland is het ondertussen doodnormaal dat dieren grazen langs fietspaden’, aldus de boswachter.

In het gewestplan werd 250 hectare ingekleurd als bosgebied voor de realisatie van het Preshoekbos. Ondertussen heeft het Agentschap voor Natuur en Bos 140 hectare in beheer en is ongeveer 80 hectare hiervan reeds bebost. De overige gronden zijn nog tijdelijk in gebruik door landbouwers en worden in fasen aangeplant. ‘Om de stad leefbaar te houden is het nodig dat er plaatsen zijn waar de mens terug tot rust kan komen. Binnen een straal van 12 km rond het Preshoekbos wonen meer dan 500.000 potentiële bosbezoekers. Stap voor stap willen we van deze omgeving terug een oase van rust en ontspanning maken voor de mensen uit de regio. Nog dit jaar zal een wandelroute van 2,3 km langs de Watervalstraat, de Keizersberg en de nieuwe bebossingen bewegwijzerd worden. In 2014 zal deze wandeling kunnen uitgebreid worden tot 4 km. Ook in de omgeving van de wijk Preshoek wordt een bewegwijzerde wandeling van 4,3 km gepland. In 2014 hopen we ook het ruiterpadennetwerk te kunnen uitbreiden.’

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio