Getewater is te vuil voor pootjebaden

Getewater is te vuil voor pootjebaden

Guido Laermans van Natuurpunt bij de beek in Overlaar. Foto: fg

Tienen -

Nog steeds komt er in de Pastoorstraat in Tienen afvalwater vanuit de wijk Groot-Overlaar en Bost ongezuiverd in de Grote Gete terecht.

Een Europese richtlijn schrijft voor dat tegen 2015 daaraan een mouw moet zijn gepast, maar de Tiense schepen van Leefmilieu (SP.A) heeft zo zijn bedenkingen. ‘De aanleg van gescheiden rioleringsstelsels en zuiveringsinstallaties staan prioritair aangeduid in de beleidsdocumenten van Riobra (Infrax) en Aquafin, maar dat is al jaren het geval’, zegt hij. ‘Het schepencollege drong al herhaaldelijk aan om wat te doen aan de situatie, maar heeft weinig in de pap te brokkelen. Het werk wordt altijd op de lange baan geschoven. Ik hoop dat 2015 haalbaar wordt, want de Grote Gete is vervuild. Je ziet het misschien niet, maar je ruikt het wel. Er zit wier in de rivier en dat duidt op weinig goeds voor de gezondheid. Ik deed bewust niet mee aan de Big Jump van Natuurpunt aan de Pastoorstraat. Ik wilde geen slecht voorbeeld te geven en mensen te stimuleren in de Gete te duiken of er in te pootjebaden.’

Guido Laermans van Natuurpunt spreekt een gematigder taal dan Soens, maar geeft ook toe dat oppassen op zijn plaats is. ‘Een eerste indicatie wijst op proper water, maar dat is niet altijd het geval. Uit onderzoeken blijkt dat het water van de Gete chemisch en biotisch niet verontreinigd is, maar vooral op bacteriologisch vlak verdient de rivier aandacht.’

Die onzekerheid wordt veroorzaakt door een gracht, die parallel met de Pastoorstraat het ongezuiverde afvalwater van alle huizen van Groot-Overlaar in de Grote Gete loost. ‘Het is een open riool met veel slib’, zegt Laermans. Vlakbij komt ook de beek de Berger in de Gete terecht. Zij ontspringt in Bost en passeert de nieuwe bedrijvenzone Gallic om in Bellekom in de Gete uit te monden. Laermans vertelt dat er zuiveringsstationnetjes langs de beek staan, maar volgens hem functioneren die ondoelmatig. ‘Ze vangen regen- en afvalwater op maar bij felle regenval krijgen die de toevloed niet verwerkt. Een mix van riool- en regenwater stort over in de beek, waardoor verontreinigd water in de Gete stroomt.’

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio