Trio wil fort met wachttoren bouwen op terrein

Plannen voor Romeins dorp op camping Barebeek

Plannen voor Romeins dorp op camping Barebeek

Dimitri Vingerhoets, Tony Brondel en Laurent Malek bij de verlaten site van camping Barebeek. Foto: kms

Elewijt -

Tony Brondel, Laurent Malek en Dimitri Vingerhoets hopen binnen afzienbare tijd de vroegere camping Barebeek tot een Romeinse nederzetting te kunnen omvormen. Volgens het trio is ook de gemeente als eigenaar te vinden voor deze historische denkpiste.

Camping Barebeek werd enige tijd geleden ontruimd en biedt op dit ogenblik een desolate indruk. ‘Als liefhebbers van de lokale geschiedenis zouden wij het vrijgekomen recreatiegebied een nieuwe bestemming willen geven’, aldus Tony Brondel. ‘Volgens de geschiedenis bevond zich hier ooit een belangrijk kruispunt van Romeinse heirbanen met een dorpswijk errond. De Heirweg, want zo noemt de straat waar zich ooit de toegangspoort van de camping bevond, leidde naar ons project met dezelfde naam.’

De bewijzen dat hier ooit Romeinen hebben gewandeld, acht Tony Brondel reëel. ‘In het heemkundig centrum ‘de Semse’ liggen tal van archeologische opgravingen en vondsten bewaard. Nogal wat andere elementen wijzen eveneens in die richting. Deze plaats is dus uiterst merkwaardig en verdient alle aandacht. Met ons project Heirweg 1 willen wij voor onze gemeente een plaats veroveren in ‘Living History’. Wij geloven dat Zemst deel uitmaakt van de Levende Geschiedenis. Wij willen met de nodige infrastructuur en met boeiende activiteiten het verleden uitdragen en hier een historische setting creëren voor themakampen, workshops, ambachtelijke markten enzovoort.

Afhankelijk van de (financiële) steun wordt eerstdaags bepaald hoe men de site wil invullen. ‘In principe beginnen we met de bouw van een ‘Turris’, een Romeinse wachttoren. Deze moet het uithangbord van de vestiging worden. Het terrein moet uiteraard worden opgeruimd en omgevormd tot wandel- en fietsgebied. Daarnaast zou een tumulus worden aangelegd. Dit is een opgehoogde plaats die rust en sereniteit uitstraalt. Als we het geheel ook nog kunnen omwallen, zou het er echt als een ‘Castellum’, een Romeins fort’ uitzien. In de binnenruimte zouden dan in de toekomst allerlei evenementen worden georganiseerd.’

Natuurlijk staat of valt het project met de financiële middelen waarover het zal beschikken. ‘Wij hopen met de gemeente nog eens rond de tafel te gaan zitten om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Over het project zelf zijn ze het er allemaal roerend over eens. Dit zou voor de gemeente een positieve uitstraling teweegbrengen’, aldus Tony Brondel.

De presentatie van het hele project vindt plaats op maandag 20 augustus om 20 uur in De Staminee van heemkring De Semse in de Schoolstraat 13.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio