Oorzaak geurhinder blijft voorlopig mysterie

Nederbrakel -

Burgemeester Herman De Croo (Open VLD) blijft strijden tegen de geurhinder van de waterzuiveringsinstallatie van Topbronnen in Nederbrakel.

Vorige donderdag kon De Croo in zijn strijd - aangewakkerd door vele buurtbewoners - tegen de geurhinder van de waterzuiveringsinstallatie (zie Het Nieuwsblad van 27 en 28 juli) aan tafel zitten met twee verantwoordelijken van de Vlaamse milieu-inspectie en met de directeur en de milieu-coördinator van de Topbronnen.

‘We kennen nog steeds niet de juiste oorzaak van de verschrikkelijke stank aan de waterzuiveringsinstallatie’, zegt burgemeester De Croo.

‘Mogelijk wordt de stank veroorzaakt door een gebrek aan zuurstof in de bezinkingstank, waardoor het evenwicht in de verschillende soorten bacteriën die instaan voor de zuivering verstoord is. Er zal zeker naar gestreefd worden om dat evenwicht te herstellen.

Aan het bezinksel zullen producten worden toegevoegd om het percentage goede bacteriën te verhogen. Ook zal Topbronnen ernaar streven om het afvalwater homogener te zuiveren. Nu wordt gewerkt met pieken en misschien kan ook dat de stank verklaren. Topbronnen nv zal naar de buurtbewoners een brief sturen waarin ze zich excuseert voor de hinder. Daarin staat ook een telefoonnummer van het labo van Topbronnen dat 24 uur per dag bemand is. Samen met het studiebureau wordt gezocht naar structurele maatregelen om deze geurhinder voor eens en voor altijd weg te hebben.’

Decroo houdt wekelijks telefonisch contact met alle partijen om de situatie op de voet te volgen.

‘Ik had bij de vergadering een goed gevoel’, zegt de burgemeester, die meent dat de verantwoordelijken van Topbronnen van goede wil zijn om het milieuprobleem op te lossen.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio