Werkloosheidscijfers beter maar nog altijd te hoog

Eeklo -

Alle partijvoorzitters ontvingen een memorandum van de Werkwijzer met een prioriteitennota voor de armoedebestrijding vanuit het oogpunt van de tewerkstelling.

‘De Eeklose werkloosheidscijfers zijn de jongste tien jaar significant verbeterd’, zegt Philippe Desmet van Werkwijzer. ‘Maar er is nog altijd een werkloosheidsgraad die hoger ligt dan het Vlaamse en provinciale gemiddelde (7,61% tegenover 6,42% Vlaams en 6,15% provinciaal). Ook bewees Eeklo met talloze projecten dat een lokaal geïnspireerd werkgelegenheidsbeleid zijn vruchten afwerpt.’

In de eerste plaats wil de Werkwijzer dat Eeklo als scholenstad een politiek voert rond de transitie-onderwijs-arbeidsmarkt, bijvoorbeeld met jaarlijkse schoolverlatersdagen, gerichte jobbeurzen en een vakantiejobbeurs. Op de tweede plaats wil de Werkwijzer dat stad en OCMW een aantal sectorale acties opzetten of ondersteunen, bijvoorbeeld voor BuSo-jongeren in de metaalsector. Tenslotte moeten stad en OCMW nog beter informeren. ‘We denken aan het bekend maken van tewerkstellingsmaatregelen aan onze lokale ondernemers of het op poten zetten van een sensibiliseringscampagne om mensen van boven de 50 in dienst te nemen. In Eeklo is 25% van de werkzoekenden boven de 50 maar slechts 5% van de aanwervingen gaat om mensen van boven de 50’, besluit Philippe Desmet.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio