Buurt wil geluidsmetingen voor de aanleg start

Buurtcomité Be Fine is tegen buitenbad

Buurtcomité Be Fine  is tegen buitenbad

De buurtbewoners hebben geen probleem met het binnenbad. Foto: if

Beringen -

Bewoners van het Kioskplein en vooral van de Koolmijnlaan vrezen voor geluidsoverlast van het buitenzwembad van Mijn Zwemparadijs op de mijnsite.

De buurtbewoners hebben zich verenigd in het actiecomité Be Fine - een allusie op be-MiNE - en dringen aan op een geluidsstudie. Die moet duidelijk maken wat de geluidsimpact is van het niet verwarmd buitenzwembad en welke milderende maatregelen mogelijk zijn. Het stadsbestuur denkt onder meer aan de bouw van een talud.

Het buurtcomité - waarvan niemand met naam in de krant wil- vindt dat ontwerper nv Sportoase zich moet engageren om de studie te laten uitvoeren. Als dat niet gebeurt, dreigt het comité ermee beroep aan te tekenen tegen de milieuvergunning die op 20 juni werd afgeleverd.

Niet tegen binnenbad

Het actiecomité wijst er wel op dat het niet gekant is tegen het zwembadencomplex als dusdanig, wel tegen de eventuele geluidsoverlast van een buitenzwembad van tien meter bij twintig met een ligweide.

Het comité heeft al samengezeten met de Turkse Unie - met zetel in de Stationsstraat - en met het stadsbestuur en wil ook overleg met be-MiNE.

Schepen van Sport Gilbert Lambrechts (SP.A) vindt de reactie overtrokken. ‘De vraag voor een geluidsstudie is met de nv Sportoase besproken. Die wil best in overleg treden met Be Fine’, zegt Lambrechts. ‘Een geluidsstudie is echter niet mogelijk, om de eenvoudige reden dat er nog geen buitenzwembad is en er ook elders geen vergelijkbare situatie is.’

‘Wat wel kan, is de geluidsimpact meten van de Koolmijnlaan en kijken of er een verhoging is na de bouw van het buitenbad op piekdagen in de zomer’, zegt schepen Lambrechts. ‘Maar het lijkt me niet waarschijnlijk dat er veel extra overlast is op twee- tot driehonderd meter in vogelvlucht, met de drukke Koolmijnlaan daartussen.’

Aanleg start binnenkort

Lambrechts vindt het onaanvaardbaar dat het comité nu nog bezwaar zou aantekenen tegen de milieuvergunning. Volgens hem is de kans heel klein dat het comité zijn gram kan halen. De planning zou alleszins geen vertraging oplopen en de eerste steen zal begin september gelegd worden.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio