Hellegat

Buiten Brussel wordt de hoofdstad nog al te vaak als een hellegat gezien. Een oord van verderf, waar het kommer en kwel is. Waar seksisme, homofobie en geweld alledaagse, zelfs onvermijdelijke fenomenen zijn. Natuurlijk klopt dat niet. Brussel is en blijft een fijne stad, waar mensen met een compleet verschillende achtergrond het gros van de tijd nog altijd perfect met elkaar kunnen samenleven.

Maar het is al lang geen kwestie meer van links of rechts om het bestaan van een aantal problemen te erkennen. Brussel kampt met dezelfde problemen als zowat alle grootsteden ter wereld. Eén daarvan is het geweld, het almaar toenemende geweld zelfs, en niemand is er bij gebaat als dat zomaar onder de mat wordt geveegd. Het spreekt voor zich dat dit hard moet worden aangepakt.

Neem nu de hinderlagen waarin een aantal politiepatrouilles dit weekend werden gelokt. Dat georganiseerde drugbendes een guerrilla met de politie uitvechten om zo de controle over bepaalde wijken te verwerven is compleet onaanvaardbaar in de hoofdstad. Punt. Maar in het debat over de grootstedelijke problemen slaat de slinger weer nadrukkelijk over naar de kant van de harde aanpak. Soms gaat het uitsluitend nog over hardere wetten, over nultolerantie of over het afnemen van de nationaliteit. En tegelijkertijd worden erg verschillende zaken op één grote hoop gegooid.

Neem nu het geweld van afgelopen weekend in Anderlecht. Dat is nog wat anders dan de rellen met minderjarige allochtonen in een aantal Brusselse wijken. Dat zegt ook Jean-Marie Brabant, de voorzitter van de vaste commissie voor de lokale politie. Zijn betoog is opmerkelijk genuanceerd. Er is een trend naar meer mondigheid, stelt hij vast, ook tegen de arm van de wet. En niet altijd, maar soms wel, gaat dat gepaard met geweld. Dat is –alweer– op geen enkele manier goed te keuren. Maar bij dit soort problemen past ook een andere aanpak dan een strikt repressieve.

Brabant pleit voor meer dialoog tussen politie en jongeren. Het is maar een onderdeel van een bredere aanpak om het sociale weefsel in de grootsteden te herstellen, zodat er ook weer meer sociale controle komt. Buurtwerkers, het onderwijs, de tewerkstellingssector: allemaal hebben ze daar hun rol in te spelen. Het klinkt zo evident, maar toch wordt dit aspect te vaak vergeten in de discussie over grootstedelijke problemen. Te vaak gaat de politiek voor gemakkelijkheidoplossingen. Maar dat bekt natuurlijk beter, aan de vooravond van lokale verkiezingen.

Corrigeer