IVM informeert alle kandidaten verkiezingen

Eeklo -

De intercommunale voor huisvuilverwerking IVM wenst dat de kandidaten die in de negentien gemeenten van het werkgebied op de lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen staan, ook goed geïnformeerd zijn over het huidige IVM-beleid en de toekomstige verzuchtigen. IVM stelde daartoe een eigen memorandum op dat nu aan alle kandidaten wordt toegestuurd. ‘Het is niet alleen een bron van informatie’, zegt IVM-voorzitter Arsène Martens, ‘we wijzen ook op belangrijke aandachtspunten die de komende bestuursperiode zeker aan bod moeten komen. Ik denk hierbij aan de verlenging van de milieuvergunning van de afvalenergiecentrale, aan de blijvende uitdaging om het restafvalcijfer in dalende lijn te houden en aan de bestrijding van zwerfvuil.’ Het memorandum, gebundeld in een boekje, kwam tot stand na consultatie van de gemeentebesturen en na een bevraging over stellingen die tijdens een overleg met gemeenteraadsleden werden geuit.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio