Herk- en Mombeekvallei wordt aangepakt

Herk- en Mombeekvallei wordt aangepakt

Ward Andriessen is opgetogen met de eerste werken. Foto: vrs

Borgloon/Heers/Wellen/Alken -

Naar aanleiding van het strategisch project Herk- en Mombeek dat gecoördineerd wordt door het Regionaal landschap Haspengouw & Voeren (RLH&V) worden momenteel herstellingswerken uitgevoerd aan de beek zelf.

Binnen de werking van het strategisch project worden pilootprojecten uitgewerkt rond integraal waterbeheer en beekherstel. Zo worden in Voort vijf nieuwe poelen aangelegd en worden twee bronzones ecologisch opgewaardeerd.

De grootste actie betreft het heraantakken van een oude meander van de Herkebeek, die verland was en droog stond. De vallei van de Herkebeek is gelegen in Borgloon tussen de kerkdorpen Voort, Broekom en Gotem.

De Vlaamse overheidsdienst Ruimtelijke ordening en het provinciebestuur voorziet een budget van 300.000 euro, verspreid over drie jaar. De projecten verspreiden zich voornamelijk over Zuid- en Midden Limburg, met Wellen, Borgloon, Alken als voornaamste gebieden.

‘We herstellen de situatie zoals ze vroeger was’, zegt Ward Andriessen van RLH&V. ‘Heel wat beken zijn nu rechtgetrokken en we willen nu een aantal zones opnieuw aanleggen, zodat de fauna en de flora die aan een valleigebied thuishoort, weer kansen krijgt. We kunnen die gebieden niet allemaal laten onderlopen, maar vele kleintjes maken één grote. We starten hier nu in de streek en de investering bedraagt hier nu 25.000 euro. Het project wordt dan op andere plaatsen verdergezet.’

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio