Ruimingswerken starten volgende week

11.000 ton slib wordt uit Molenbeek gehaald

11.000 ton slib wordt uit Molenbeek gehaald

Secretaris Johan Van Camp, dijkgraaf Jozef Schelfhout en adjunct-dijkgraaf van Polder Vliet en Zielbeek Fons Moortgat op de bewonersvergadering. Foto: credit

Puurs -

Vanaf augustus krijgt de Molenbeek in Puurs een grondige opkuisbeurt. Vanaf de kerk in Kalfort tot aan houtzagerij Peleman waar ze uitmondt in de Vliet, zal er 11.000 ton slib uit de beek worden gehaald.

Op vraag van Polder Vliet en Zielbeek begint aannemer Reka uit Hamme volgende week aan de slibruiming. Die werken zullen zeker enkele maanden duren en kosten meer dan 500.000 euro. De plannen werden maandagavond aan buurtbewoners en geïnteresseerden voorgesteld.

‘Die opruiming was dringend nodig, het was al zeker twintig jaar geleden dat het slib uit de beek werd gehaald’, vertelt Johan Van Camp van de vereniging Polder Vliet en Zielbeek. ‘In Puurs en Kalfort ligt de beek veel lager dan in de hogergelegen gebieden Londerzeel en Meise. Door dat groot verval blijft dat slib liggen in ons lagergelegen gebied’, legt Van Camp uit. Dat slib is erg vervuild. ‘Sinds de bouw van waterzuiveringsstations is het verbeterd, maar die vervuiling kon je vroeger goed ruiken in Kalfort’, zegt Van Camp.

In 2002 en 2010 was er wateroverlast in de regio. In perioden van grote neerslag kon de Molenbeek niet al het water afvoeren. Of de slibruiming alle problemen met wateroverlast in Puurs zal oplossen durft Van Camp niet beloven. ‘Je kan nooit voorspellen wat voor weer het zal worden. De natuur is zo'n complex gebeuren dat we nooit kunnen garanderen dat de Molenbeek nooit nog uit haar oevers zal treden. Al is de kans na de werken natuurlijk kleiner, want als het slib weg is, is er meer plaats om water op te vangen’.

Extra zorg

Volgens Polder Vliet en Zielbeek lag naast het weer de sterke toename van de bebouwing en versnelde afvoer van water vanaf Meise en Londerzeel in het verleden mee aan de oorzaak van de wateroverlast.

De Molenbeek stroomt door woon-, bos- en natuurgebied. De aannemer zal dus zorgvuldig te werk gaan bij het aanvoeren van materiaal en afvoering van slib. ‘Als we slib ruimen in een ecologisch gebied moeten we extra zorg dragen voor de omgeving en het ecosysteem’, zegt aannemer Dirk De Kinder van Reka. Het vervuild slib mag niet op de oevers terechtkomen en rijplaten zullen beschadiging van de oevers voorkomen.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio