Thuisverplegers zijn tientallen bonnen van parkeerbeheerder Vinci Park beu

Thuisverplegers willen meer parkeerplaatsen

Leander Duyck klaagt over het feit dat de voorbehouden plaatsen worden ingenomen door toeristen. Foto: efo

Oostende -

Zorgverstrekkers vragen om een soepeler beleid van parkeerbeheerder Vinci Park voor hun beroepengroep. 'De politie en de stad doen wel inspanningen' luidt het.

‘Ik ben al 3 jaar thuisverpleger in Oostende en verplaats me met een wagen. Ik bedien per ronde toch gemakkelijk 20 tot 30 klanten’, zegt Leander Duyck (30). ‘Maar parkeren, zelfs al is het kort, is een nachtmerrie. De voorbehouden plaatsen zijn ingenomen door toeristen en als we op een plaats voor bewoners staan dan krijgen we een retributiebon. Terwijl we toch net die bewoners verzorgen.’ Ook hoofdverpleger Hannes Laverge van Solidariteit voor het Gezin bevestigt: ‘Onze 25 verplegers klagen en krijgen bonnen. Het lijkt er op dat Vinci Park ons viseert. Bovendien zijn er tot 2013 geen Piaftoestellen ter beschikking en vraagt Vinci Park steeds bijkomende documenten voor de zorgverstrekkerskaart.’ Vlaams directeur Stefaan Noreilde van Solidariteit pleit voor een uniform beleid: ‘We vragen gratis parkeren en ‘aanvaard aangepast parkeren’ met een legitimatiekaart op bewonersplaatsen. Oostende nam al een stap in de goede richting met de zorgverstrekkersplaatsen.’ De badstad heeft 26 plaatsen waar artsen, kinesisten en verplegers kunnen parkeren; zij het aan het betalend tarief. ‘Dat de politie streng optreedt tegen toeristen die op die plaatsen staan, kunnen we enkel toejuichen. En de politie knijpt wel eens een oogje dicht als we fout parkeren tijdens onze dienst’, zegt de Oostendse hoofdverpleger. Het systeem van speciale plaatsen wordt niet in vraag gesteld. Burgemeester Jean Vandecasteele (SP.A): ‘Er zijn plaatsen voor mindervaliden, kortparkereren, laden en lossen en zorgverstrekkers. Dat zijn 700 plaatsen die dan voor de gewone chauffeur onbeschikbaar zijn. Het blijft een evenwichtsoefening maar voor zorgverstrekkers hebben we oog. Na overleg met de sector kwamen er nog twee plaatsen bij in de Vindictivelaan. Na 2 jaar valt het systeem van 26 plaatsen goed mee.’ Bij de Oostendse politie bevestigt woordvoerder Rudy Fort dat de politie snel schrijft voor onrechtmatig parkeren op zorgverstrekkersplaatsen: ‘In 2010 en 2011 waren er gemiddeld 40 pv's per maand. Dit jaar is dat opgelopen tot 45 pv's per maand. Het blijft een permanent aandachtspunt van onze patrouilles.’ Bij parkeerbeheerder Vinci Park was niemand bereikbaar voor commentaar.

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio