Jacht op reeën in bossen Sinaai en Belsele

Belsele/Sinaai -

De reeënpopulatie neemt sterk toe in Sinaai en Belsele. 'Jagers zullen 36 bokken afschieten', zegt schepen van Landbouw Ben Van Eynde (CD&V).

Naar schatting dolen tussen 200 en 300 reeën rond in de bosrijke zones in Sint-Niklaas. ‘Er is dringend controle nodig op die uitbreidende populatie’, zegt Van Eynde. ‘Vandaar dat we een gedeelte van die reeën laten afschieten door jagers. Het gaat om 36 bokken. De dieren zijn al vaker gespot omdat ze in botsing komen met het autoverkeer. De schade die ze aan landbouwgewassen toebrengen, valt momenteel nog mee. Maar als de populatie verder uitbreidt, zal ook die schade toenemen.’

De wetgeving zegt dat de bokken tot 15 september mogen worden afgeschoten. Toch weerklinkt protest tegen deze jacht. ‘Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden’, zegt Katrien Philips van Vogelbescherming Vlaanderen.

‘De jacht moet gebeuren door een erkende wildbeheereenheid volgens een voorafbepaald afschotplan. Het afschieten mag ook alleen met vuurwapens gebeuren. Het lijden van de dieren moet zoveel mogelijk worden beperkt. Op zich is er dus niets onwettigs aan, maar we krijgen wel eens mails van verontwaardigde burgers die het afschieten van reeën aanklagen.’

Volgens biologe Inge Buntincx is het maar de vraag of de populatie zo groot is en zo snel verdubbelt als wordt beweerd.

‘Veel hangt af van de open ruimte, het groen en gewassen die er in de omgeving zijn om op te peuzelen’, vertelt Buntincx. ‘De dieren zijn heel schuw en komen niet in woonbuurten. Ze leven in groepen maar niet in gigantische kudden. Reeën zijn een inheemse soort. Dat ze rondzwerven in het Waasland, is dus op zich heel gewoon.’

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio