Kloosterzusters willen Martin nog altijd opvangen

Kloosterzusters willen Martin nog altijd opvangen
De Arme Klaren van Malonne blijven bereid om Michelle Martin in hun klooster te ontvangen. Dat heeft de woordvoerder van de bisschoppen Tommy Scholtès verklaard.

De woordvoerder vroeg hen na de mediaberichten of ze Martin nog onderdak willen bieden. De zusters houden zich aan het persbericht van 31 juli waarin ze hun beslissing om Michelle Martin te ontvangen uitleggen, zegt hij.

In dat persbericht verbinden ze ook twee voorwaarden aan de opvang. 'Ten eerste moet de huidige rechtspraak in ons land ten volle worden gerespecteerd. Een tweede voorwaarde is dat uit het onderzoek in de gevangenis van Martin blijkt dat ze vooruitgegaan is en dat ze uitzicht heeft op een herintegratie in de samenleving zonder risico op recidive.'

Paul Marchal had eerder verklaard dat de Arme Klaren van Malonne opnieuw gingen stemmen over de mogelijke komst van Michelle Martin naar hun klooster en hij blijft bij die verklaring.

Hij had samen met zijn vrouw Betty, ouders van de vermoorde An, een gesprek met de zusters.

De nakende vrijlating van Michelle Martin (52) lokt in het hele land verontwaardigde tot zelfs woedende reacties uit. Kop van Jut zijn vooral de Arme Klaren van Malonne, omdat ze Martin onderdak zullen bieden. De elf kloosterzusters op leeftijd zien het als hun christelijke plicht om Michelle Martin onderdak te verlenen, ook al spuwt het hele land de ex-vrouw van Marc Dutroux uit.

Marchal kreeg naar eigen zeggen tijdens het gesprek 'snel door dat de zusters van het klooster maar één klok hebben horen luiden: de klok van de advocaten van Martin'. Die hebben volgens hem gezegd dat Martin geen psychopate is en dat ze zich heeft laten leiden door Dutroux en Michel Lelièvre.

Martin zou volgens de zusters ook haar spijt betoond hebben, maar dat klopt volgens Marchal niet. 'Ik heb dat van tafel geveegd. Ik heb haar geconfronteerd met een aantal harde zaken en aangetoond wie Martin eigenlijk is.'

De vader van An ziet in deze werkwijze de enige manier om de voorwaardelijke vrijlating van Martin te verhinderen, 'want dan zijn de voorwaarden niet vervuld'.

Het parket-generaal tekende beroep aan tegen de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank om Martin voorwaardelijk vrij te laten. Het Hof van Cassatie moet zich over dit beroep uitspreken. Ondertussen blijft de ex-vrouw van Marc Dutroux in de gevangenis.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees