Parking noodzakelijk bij verhuizing hoofdhalte De Lijn

Tachtig nieuwe parkeerplaatsen achter sporthal

© ppn

De stedenbouwkundig ambtenaar laat zich gunstig uit over de verhuis van de hoofdhalte van De Lijn naar de gemeenschapsschool in de Burgemeester Philipslaan in Maaseik. De parkeerplaatsen moeten dan naar de achterzijde van de sporthal verplaatsen.

PHILLIP PERGENS

De Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn kreeg van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar een positief advies voor de aanleg van een busstation naast de Burgemeester Philipslaan in Maaseik.

Het stadsbestuur van Maaseik is al lange tijd vragende partij om een definitieve inplantingsplaats voor de hoofdhalte van De Lijn aan te wijzen. Na het vertrek van de stelplaats vanaf de omwalling in Maaseik kwam de hoofdhalte van de bussen aan de Van Eycklaan. Daar ligt de halte vandaag nog steeds, maar voor het bestuur in Maaseik ging het nooit om een duurzaam alternatief. De hoofdhalte brengt een stremming van de het verkeer met zich mee en omwonenden ondervinden hinder van onder meer zwerfvuil. Een samenwerking met De Lijn voor een definitief en goed alternatief dringt zich daarom al lange tijd op.

Dat alternatief bood zich aan bij de voorbereiding van de heraanleg van de Burgemeester Philipslaan en in het bijzonder de inplanting op de huidige parkeerplaats bij de sporthal van de Gemeenschapsschool. In overleg met de verantwoordelijken volgde een haalbaarheidsstudie. De school gaf intussen groen licht en De Lijn en het Gemeenschapsonderwijs voeren gesprekken.

De locatie vormt een voordeel wegens de ligging, dicht bij het centrum en goed bereikbaar voor de schoolgaande jeugd. Ook het advies van de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar is gunstig. De voorwaarde is wel dat de huidige tachtig parkeerplaatsen heraangelegd moeten worden aan de achterkant van de sporthal. Het openbaar onderzoek leverde geen bezwaren op.

Het schepencollege nam kennis van het gunstig advies. Het is nu aan de onderhandelingen tussen De Lijn en het Gemeenschapsonderwijs om tot een akkoord te komen waarna de werken kunnen starten. De timing hangt volledig af van het welslagen tussen beide partijen.

Video

Keuze van de redactie

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio