Vlaamse overheid vervrouwelijkt

Vlaamse overheid vervrouwelijkt

Foto: shutterstock

Het personeel van de Vlaamse overheid bestond eind 2011 voor 49 procent uit vrouwen. Dat is flink wat meer dan de 38,8 procent, 10 jaar geleden. De Vlaamse overheid is dus volop aan het ’vervrouwelijken’. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams Emancipatieambtenaar Ingrid Pelssers.

De vervrouwelijking van de Vlaamse ambtenarij heeft volgens Pelssers onder meer te maken met het beleid dat de Vlaamse overheid voert rond het combineren van werk en privé. 'Een goede zaak', vindt Pelssers de man-vrouw-verhouding die bijna in evenwicht is.

In sommige beleidsdomeinen zijn er echter wel nog grote onevenwichten. Zo wordt het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) voor driekwart bevolkt door vrouwen en zijn acht op de tien personeelsleden bij Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) mannen.

Het grootste onevenwicht zit bij de entiteit Kind en Gezin. Daar werken liefst 91,4 procent vrouwen. 'Zo’n groot onevenwicht is niet goed. Initiatieven om meer mannen aan te trekken zijn daar wenselijk', aldus Pelssers.

'Goed kader om werk en privé te combineren'

Dat het percentage vrouwen in tien jaar tijd fors is toegenomen, schrijft Pelssers onder meer toe aan het feit dat de Vlaamse overheid 'een goed kader biedt om werk en privé te combineren'. Zo zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden voor deeltijds werken en telewerken en zijn er kinderopvangfaciliteiten.

Toch zullen er volgens Pelssers extra inspanningen nodig zijn om ook het aantal vrouwen in hogere functies op te krikken. De Vlaamse overheid telt procentueel wel meer vrouwelijke topambtenaren dan de federale overheid, met 24 procent tegenover 13 procent, 'maar het middenkader en topmanagement moeten nog verder vervrouwelijken'.

'Daarvoor dient niet alleen ingezet te worden op de combinatie werk-privé, maar ook op opleidingstrajecten, coachings- en mentoringaanbod en op een taak- en mensgerichte organisatiecultuur. En je moet die instrumenten inzetten met gerichte aandacht voor vrouwelijke deelnemers. Dan krijg je daar meer vrouwen. Daar werken we nu aan vanuit mijn dienst Emancipatiezaken', aldus Pelssers.

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees