Vrije en intellectuele beroepen zijn meer crisisbestendig

De tewerkstelling bij vrije en intellectuele beroepen neemt de laatste jaren gestaag toe, terwijl in andere sectoren het aantal vacatures afneemt en ontslagen dreigen. Dat meldt Jan Sap, secretaris-generaal van de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB) donderdag op basis van cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RSZ).

Het aantal beroepsbeoefenaars bedraagt momenteel 251.464 mensen. 39.312 van hen stellen samen 258.157 werknemers aan het werk. Gemiddeld heeft elke werkgever dus 6,6 mensen in dienst.

Vrij en intellectuele beroepen zijn zelfstandige beroepsactiviteiten voor dienstverlening of levering van goederen, die geen handelsdaad of ambachtelijke activiteit zijn. De grootste werkgevers zijn de intellectuele beroepen, zoals verzekeringsmakelaars, bankagenten of computerconsultants (121.882 werknemers).

Bouwen, trouwen en ziek zijn

Onder de 'klassieke' vrije beroepen heeft de medische sector (apothekers, verpleegkundigen en specialisten) 53.228 mensen in dienst. Verder stelt de bouwkundige sector (architecten, ingenieurs, revisoren) 34.811 mensen tewerk, en geeft de economische sector (boekhouders en revisoren) werk aan 31.172 mensen. De juridische sector (advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders) volgt met 17.064 tewerkstellingsplaatsen.

Dat totale cijfer van 258.157 arbeidsplaatsen komt overeen met een stijging van 2,4 procent tegenover vorig jaar, en met een toename van 40 procent tegenover tien jaar geleden. Er was het afgelopen decennium een gestage stijging, met uitzondering van 2007-2008 (-4 pct).

'Zeker de klassieke vrije beroepen zijn minder conjunctuurgevoelig', zegt Jan Sap. 'Dat is logisch, want ook in financieel en economisch moeilijke tijden blijven mensen bij manier van spreken bouwen, trouwen en ziek worden. Ook de economische beroepen zijn in crisistijden als raadgevers van ondernemers zeker noodzakelijk'. In die laatste categorie is het aantal arbeidsplaatsen de afgelopen tien jaar dan ook het sterkst gestegen, met 68 pct.

Corrigeer

Meest Gelezen

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees