Stad maakt Heizijde veiliger

Turnhout -

Het stadsbestuur neemt enkele forse maatregelen om het sluipverkeer en de verkeersveiligheid op Heizijde te verbeteren.

De maatregelen komen er nadat de buurtbewoners al twee keer 's morgens tijdens de spits actie hebben gevoerd. Tussen de Steenweg op Merksplas en de grens van de bebouwde kom ter hoogte van de Dennenstraat wordt een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur ingevoerd. Deze snelheidsbeperking geldt ook in de Dennenstraat zelf. Om de snelheid te verlagen, komen er paaltjes en wegmarkeringen die asverschuivingen en wegversmallingen aanduiden. De voorrangsregeling aan deze wegversmallingen wordt geregeld met verkeersborden. Langs weerskanten van de rijbaan komen er ook fietssuggestiestroken. Verder komen er ook schuine stootblokken aan de binnenkant van de twee scherpe bochten tussen de Veldekensweg en de Fonteinstraat.

De maatregelen moeten nog voorgelegd worden op de gemeenteraad, maar als die op 3 september het licht op groen zet, dan worden ze nog in september doorgevoerd. De stad benadrukt wel dat het gaat om maatregelen op korte termijn. Er wordt een onderzoek opgestart om te bekijken hoe Heizijde op lange termijn verkeersveiliger gemaakt kan worden.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio