Be Fine gaat niet in beroep tegen zwembadvergunning

Beringen -

Het buurtcomité Be Fine gaat dan toch niet in beroep tegen de milieuvergunning voor het zwembadcomplex Mijn Zwemparadijs op de mijnsite.

Het buurtcomité nam contact op met de ontwikkelaar van het zwembadcomplex, nv Sportoase en drong aan op een geluidsstudie. ‘Tijdens de vergunningsprocedure voor het binnenzwembad werd een tiental bezwaarschriften ingediend in verband met de gevreesde geluidsoverlast van het buitenzwembad’, zegt woordvoerder Luc Hooybergs. ‘Het stadsbestuur antwoordde toen dat de impact van het buitenzwembad in een tweede aanvraag zou worden onderzocht omdat een grondige evaluatie van de geluidshinder op dat ogenblik niet mogelijk was. Be Fine nam daarop contact op met nv Sportoase voor een geluidsstudie als onderdeel van de tweede aanvraag. Nv Sportoase verzekerde ons dat het buitenzwembad geen tweede Kapermolen zou worden. Bovendien verklaarde nv Sportoase zich bereid om te onderzoeken hoe de gevraagde geluidsstudie kan worden uitgevoerd. De mogelijke geluidshinder zal worden beoordeeld op het ogenblik dat een milieuvergunning wordt aangevraagd voor de tweede fase van het zwembadcomplex. Het buurtcomité besliste dan ook om geen beroep in te dienen tegen de milieuvergunning voor de eerste fase van het zwembad zodat de bouwwerken op korte termijn kunnen starten.’

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio