Molenbeek krijgt drie overstromingsgebieden

Molenbeek krijgt drie overstromingsgebieden

De weide aan de Molenbeek in de Smidsestraat is één van de drie toekomstige overstromingsgebieden. Foto: rds

Mollem/Merchtem/Londerzeel -

De Grote en de Kleine Molenbeek zorgden de laatste jaren regelmatig voor vaak flinke wateroverlast en overstromingen in Merchtem en Londerzeel. In Merchtem zijn de problemen het grootst ter hoogte van de Kalkovenlaan en in de Maurits Sacréstraat. Meer stroomopwaarts komen overstromingen voor in de omgeving van de Koeweidestraat en in de Kalkovenlaan tot een honderdtal meter voorbij de Slagmolenstraat. De provincie Vlaams-Brabant maakte daarom afspraken met de gemeenten Asse, Londerzeel, Meise en Merchtem om samen met de Vlaamse Milieumaatschappij de problemen aan te pakken. De milieustudie zorgde nog voor flink wat vertraging. Omdat een deel van de werken ook in natuurgebied wordt uitgevoerd, mocht er pas na 15 augustus worden gestart.

Op de grens van Mollem en Merchtem startten de werken voor de aanleg van drie overstromingsgebieden op de Grote Molenbeek.

‘Er komen drie gecontroleerde overstromingsgebieden die samen 40.000 kubieke meter water kunnen bufferen’, zegt gedeputeerde Monique Swinnen (CD&V). ‘We maken zoveel gebruik van de natuurlijke omgeving. De besturing gebeurt vanop afstand met automatische stuwen en schuiven.’

Ter hoogte van de Ichelgemmolen wordt voorzien in een vistrap en in de Smidsestraat, op grondgebied Asse, wordt voor zes woningen het afvalwater afgekoppeld, dat nu nog rechtstreeks in de beek loost. De provincie gunde de werken aan de firma Cocquyt uit Lochristi voor de som van 845.000 euro, waarvan 32.000 euro ten laste is van de gemeente Asse en haar rioleringbeheerder TMVW-Aquario. De uitvoeringstermijn bedraagt zes maanden. Het aantal meetplaatsen voor de waterkwaliteit wordt ook opgetrokken van vier naar elf. Overigens toont de waterkwaliteit de laatste jaren al een verbetering.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio