Oude site gasfabriek wordt eindelijk gesaneerd

Sint-Niklaas -

Op de vroegere site van de gasfabriek aan de Gasmeterstraat wordt de giftige grond eindelijk verwijderd.

Nadat de brandweerkazerne in die buurt enkele jaren geleden al grondig was vernieuwd, bleek er nood aan parking voor brandweerlui bij dringende interventies. De nabije locatie van de oude gasfabriek leek geschikt, maar met giftig cyanide en blauwzuurgas vervuild. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de fabriek nog het mikpunt geweest van bommenwerpers om de nodige vernielingen te veroorzaken. Vele jaren later is de grond nog steeds met cyanide verontreinigd. Studiebureau Ecorem maakte een bodemsaneringsproject klaar voor de site gasbriek. De sanering zelf kost 650.000 euro. De aanleg van de nieuwe brandweerparking en een toegangsweg kost nog eens 135.000 euro. Tevens wordt plaats geruimd voor een klein parkje kant toegang Gasmeterstraat en een verbinding met de bestaande garageboxen van buurtbewoners en firma's.

‘De sanering van de locatie voor de toekomstige brandweerparking is nodig omdat het vevuilde grondwater een beetje beweegt’, legt schepen van Leefmilieu Marc Heynderickx (CD&V) uit. ‘De sanering is een voorzorgsmaatregel die de buurt niet hoeft te verontrusten. Het dossier komt deze maand op de gemeenteraad. In oktober stellen we de aannemer aan en eind dit jaar of begin volgend jaar kan de sanering dan aanvangen.’

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio