Hogeschool Howest zoekt uitbreiding nabij Magdalenapark

Omwonenden dulden geen amputatie van Magdalenapark

Omwonenden dulden geen amputatie van Magdalenapark

Jan Dhaene bracht de petitie binnen bij het Kortrijkse schepencollege. Foto: vkk

Kortrijk -

Bewoner Jan Dhaene postte maandagavond vijftig bezwaarschriften van omwonenden van het Kortrijkse Magdalenapark. De buurt wil niet dat het park verdwijnt. Hogeschool Howest heeft er bouwplannen.

Het scoutslokaal en de voormalige dekenij in de Marksesteenweg, aan de rand van het Magdalenapark in Kortrijk, zijn verkocht aan de hogeschool West-Vlaanderen. De buurt wil echter niet dat de hogeschool delen van het park inpalmt en al helemaal niet dat de vroegere Magdalenakapel verdwijnt voor een nieuwbouw.

Petitie

Jan Dhaene ging rond met een petitie: ‘Bewoners zijn de mening toegedaan dat alles al bedisseld is. Ruim vijftig buren van het Magdalenapark tekenden de petitie om het behoud te vragen van de historische site van de Magdalenakapel. Ze vragen uitdrukkelijk dat het Kortrijkse schepencollege niet laat bouwen op de hoek van de Karel de Goedelaan met de Markesteenweg. Na veel gesprekken blijkt de beste oplossing te zijn dat houthandel Lagae aan de overkant naar een nieuwe locatie uitwijkt, waardoor het bedrijf kan groeien. Het schepencollege kan daarin een actieve rol spelen. Dan komen er gronden vrij voor de uitbreiding van Howest. De buurt vraagt uiteindelijk duidelijkheid over het masterplan voor de hele omgeving.’

Bruno Geldof van Houthandel Lagae zegt dat hij op dit moment geen actieve verhuisplannen heeft. Geldof: ‘Ik ben in de eerste plaats bezig met het runnen van mijn zaak. Ik heb me ook nergens geëngageerd. Als je een bedrijf als het onze wil delocaliseren heb je grond nodig. Waar vind ik die?’ Lagae paalt aan het Kortrijkse bakkenpark, waar de de hogeschool een parkeergarage wil bouwen.

Bedenkingen

Bewoner en architect Marc Coppieters heeft daarbij bedenkingen: ‘Is er al een bodemonderzoek gevoerd? Weten ze wel op welke slechte grond ze gaan bouwen en welke meerkost dit vertegenwoordigt? En wat het bewuste parkperceel betreft: dat heeft een oppervlakte van 20.000 vierkante meter. De maximale bezetting is bepaald op twintig procent. Hiervan moet onder meer de bestaande bebouwing van het zwembad afgetrokken worden. Loont het wel de moeite om het park hiervoor op te offeren? Wij vrezen echter dat het BPA zal worden aangepast. Kortrijks schepen van ruimtelijke ordening Wout Maddens(Open Vld) sprak met Howest en is formeel: ‘Volgens het bestaande BPA kan de site maximaal 20 procent bebouwd worden, inclusief het bestaande zwembad. Daarnaast kan aan de historische site niet geraakt worden. Ikzelf zou de ruïne van de Magdalenakapel behouden zoals ze is.’

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio