Project Vrijdagmarkt kan tegen zomer 2014 klaar zijn, stelt Ignace De Paepe

‘Veiligheid van de buren gaat voor’

‘Veiligheid van de buren gaat voor’

Een zicht op het ingestorte historische pand en andere huizen die bewaard moeten blijven. Foto: fvv

Gent -

Ignace De Paepe van vastgoedontwikkelaar De Paepe Group zegt dat de groep het ingestorte historische pand in het Vrijdagmarktproject zal heropbouwen. ‘Wij hebben een akkoord met de Dienst

Monumentenzorg over wat bewaard moet blijven en we zullen dat naleven.’ Hij hoopt tegen de zomer van 2014 met het project klaar te zijn.

‘Die huizen zijn in een slechte staat en dergelijke ongelukken kunnen zich voordoen. Precies omdat we volledige zekerheid willen over stabiliteit en veiligheid, starten we met testen en het oppompen van water uit de ondergrond’, vertelt Ignace De Paepe. Er liggen twee scenario’s op tafel over de manier waarop de aannemers de parkeergarage willen bouwen. Dat gebeurt in elk geval met funderingswanden. ‘We bestuderen de grondwatertoestand en wij waken erover dat alle woningen bijkomende verstevigingen krijgen, want we willen veilig spelen, zodat de bewoners in de buurt op hun beide oren kunnen slapen’, zegt hij.

Ignace De Paepe hoopt dat over een maand tot anderhalve maand de werken aan de parkeergarage kunnen beginnen. ‘Als dat gebeurt, kan die garage tegen de zomer van volgend jaar klaar zijn.’

Er zal een nieuwe bouwaanvraag worden ingediend, omdat de plannen worden gewijzigd om tegemoet te komen aan eisen van klanten.

‘Dat belet niet dat we al beginnen aan de bouw van de ondergrondse parkeergarage. Die werken vallen nog onder de bouwvergunning die we al hebben. Het is niet zo dat we het plan helemaal hertekenen, het gaat om kleine ingrepen en technische kwesties. Anders kunnen we evengoed met een nieuw project beginnen.’

Vraag is groot

De Paepe zegt dat de vraag naar appartementen en winkels in de binnenstad groot is. Hij hoopt dat, nadat de parkeergarage is gebouwd, meteen met de verdere bouw van het project kan worden begonnen. ‘Zonder zware tegenslagen kunnen we in 22 maand de garage en het project realiseren. Dan zijn we zomer 2014’, zegt hij.

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio