Impact van plan VBO zou 'al bij al gering' zijn

Een uur stroomtekort zou de technologiebedrijven in België 50 miljoen euro kosten. Dat zegt sectorfederatie Agoria in de discussie rond de stroomprijs- en voorziening. Het voorstel van het VBO om via een vrijwillige afkoppeling stroompannes te vermijden, is volgens Agoria technisch haalbaar maar de impact ervan 'al bij al gering'.

Nu de kernreactoren Doel 3 en Tihange mogelijk voor lange tijd of zelfs voor altijd gesloten zijn, wordt er druk gedebatteerd over mogelijke stroomterkoretn en de gevolgen daarvan. 

De federatie van de technologische industrie vraagt structurele maatregelen om de stroomvoorziening in ons land te waarborgen. 'Dat betekent vooral meer investeren in energievoorziening en energiebesparing', legt Agoria uit in een persbericht.

Het systeem van vrijwillige afkoppeling - zoals het VBO voorstelt - kan 'nooit een algemene maatregel worden om het nijpende tekort aan investeringen in productiecapaciteit op te vangen', luidt het. Agoria wijst erop dat de gedeeltelijke afkoppeling 'waarschijnlijk zowat 200 extra MegaWatt kan opleveren gedurende enkele uren', terwijl Doel 3 en Tihange 2 goed zijn voor 2.000 MegaWatt.

Een stroomonderbreking zou de technologiebedrijven niet alleen productieverlies opleveren, maar volgens Agoria zou er ook veel indirecte schade zijn. 'Een productielijn die midden in een verwerkingsfase stilvalt, betekent onvermijdelijk kwaliteitsverlies. De continuïteit van de stroomvoorziening is essentieel voor industriële bedrijven en een belangrijke concurrentietroef.'

 

 

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees