Domein moet in oorspronkelijke staat worden hersteld

Terreinen Overijse Golf Club verzegeld

Terreinen Overijse Golf Club verzegeld

Er mag voorlopig niet meer worden gespeeld in de club.

Overijse -

Het Vlaams Gewest en de gemeente Overijse hebben gisteren ingegrepen in het dossier van Overijse Golf Club. Ze verzegelden de club. Die pleegde bouwovertredingen, moest sluiten, maar negeerde de arresten van het Brusselse hof.

Golf Club Overijse in de Gemslaan in Jezus-Eik vierde vorig jaar haar 25-jarig bestaan. Dat feest krijgt nu een bittere nasmaak. De golfclub, die op de rand van een woonwijk ligt, werd zopas door het gemeentebestuur verzegeld. De leden moeten voorlopig dus elders een balletje gaan slaan. De kans is overigens groot dat de golfclub niet meer zal kunnen openen.

De problemen rond de golfclub slepen al jaren aan. Bij de opstart van de vereniging stelden zich al problemen met allerhande vergunningen. Zo had Overijse Golf Club geen stedenbouwkundige vergunning om de club uit te baten in landbouw- en bosgebied. Die was nodig want het terrein grenst aan het Zoniënwoud.

In 2004 stapten de gemeente en de Vlaamse jongeren Overijse naar de rechtbank met als hoofddoel het stilleggen van de activiteiten aan de Gemslaan. Twee jaar later oordeelde de Brusselse rechtbank van eerste aanleg dat de golfclub in de fout was gegaan. Maar de club hoefde geen herstelmaatregelen te treffen. Dan was het Brusselse hof van beroep strenger. Het besliste dat de club haar golfterrein in de oorspronkelijke staat diende te herstellen, met een dwangsom van 5.000 euro per overtreding indien de eigenaars dit nalieten te doen.

Die uitspraak dateert ondertussen al van drie jaar geleden, maar intussen werd lustig verder gegolfd en veranderde er niets aan het domein.

Soap

Het Vlaams Gewest en de gemeente Overijse konden niet langer lijdzaam toezien en beslisten daarom om het domein te verzegelen. ‘Er moest maar eens een einde komen aan deze soap’, aldus burgemeester Dirk Brankaer (OV 2002). ‘Er werden de voorbije jaren verschillende inbreuken vastgesteld. Dwangsommen werden geëist, maar daar stoorden de eigenaars zich niet aan. We houden de club nu in de gaten. Opent ze opnieuw, dan worden de eigenaars beboet. De golfclub moet opnieuw worden hersteld in bosdomein en de aangelegde vijvers moeten er verdwijnen. Een expert moet nu bepalen hoe het domein er in zijn oorspronkelijk staat uitzag. Als dat is gebeurd, kunnen de eigenaars daar weer beroep tegen aantekenen. De juridische procedureslag kan nog maanden aanslepen.’

Bij Golf Club Overijse was gisteren niemand bereikbaar voor commentaar.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio