Nieuwe regels voor tijdskrediet, sinds 1 september 2012

Nieuwe regels voor tijdskrediet, sinds 1 september 2012

Foto: jobat.be

Sinds 1 september moet een werknemer minstens vijf jaar aan de slag zijn, waarvan twee jaar bij de huidige werkgever, vooraleer hij recht heeft op tijdskrediet en de premie van de RVA. De nieuwe cao nr. 103 maakt het stelsel beperkter dan vroeger, maar toch zijn er nog heel wat mogelijkheden.

Volgens de nieuwe maatregelen heeft elke werknemer recht op drie kalenderjaren tijdskrediet voor de opvoeding van kinderen, bijstand aan zieke familieleden of opleiding. Voor de verzorging van een ziek of gehandicapt kind heb je recht op vier kalenderjaren. Daarnaast heeft elke werknemer recht op een periode van in totaal 12 maanden tijdskrediet zonder motief: een jaar voltijds, twee jaar halftijds, vijf jaar één vijfde of een combinatie van deze mogelijkheden. Tot slot hebben 55-plussers met 25 jaar loopbaan - en in sommige gevallen ook al 50-plussers - het recht om tot het (brug)pensioen te genieten van een vierdagenweek of halftijdse loopbaanonderbreking.

‘We zijn blij dat we een cao hebben kunnen sluiten, omdat we zo de thema's in handen van de sociale partners konden houden’, zegt Kris Baetens, Unizo-coördinator sociaal overleg. ‘Nu hebben we zelf afspraken gemaakt en een vergelijk gevonden, zodat we dit in de toekomst zelf kunnen behartigen. Uiteraard is een cao een compromis en een aantal maatregelen had de regering al genomen. Voor ons waren de grootste pijnpunten de overvloed van het systeem, dat onoverzichtelijk is geworden, en de impact van tijdskrediet op de arbeidsorganisatie. Dat tweede is al meer gevrijwaard door een verstrenging van de voorwaarden: werknemers moeten bijvoorbeeld tijdskrediet voortaan opnemen in blokken van minstens drie maanden, zodat werkgevers afwezigheden beter kunnen plannen. De complexiteit van het systeem is echter gebleven. Ondernemers zien door het bos de bomen niet meer.’

>

>

>

>

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees