Minister vraagt liberale burgemeesters in onderschepte mail of zij geen plaats hebben

Turtelboom wanhopig op zoek naar bouwgrond voor gevangenissen

Justitieminister Annemie Turtelboom was vorige week nog op bezoek in de gevangenis in het Nederlandse Tilburg. Foto: BELGA

In een mail naar een tachtigtal blauwe burgemeesters polst justitieminister Annemie Turtelboom (Open VLD) naar mogelijke locaties voor een nieuwe gevangenis. De gemeente mag in ruil op 300 à 400 jobs rekenen, schrijft ze. Opvallend: burgervaders met een andere kleur kregen die mail niet. ‘Vriendjespolitiek? Neen. We zijn gewoon wanhopig op zoek naar grond.'

‘Geachte VLD-burgemeester, indien u interesse hebt en uw gemeente een geschikte gevangenissite heeft, gelieve ons dan te contacteren.' Zo staat het in de uitgelekte mail, die is geschreven door Gijs Boute, de adviseur van de beleidscel van Justitieminister Annemie Turtelboom (Open VLD). De mail is gericht aan tachtig prominente Vlaamse blauwe burgemeesters. In de mail wijst het kabinet-Turtelboom op de meerwaarde van de bouw van een gevangenis in een gemeente. ‘Geachte VLD-burgemeester, meerwaarde op lokaal vlak zit vooral in tewerkstelling: voor een gevangenis van 300 à 400 gedetineerden mag u op zo'n 300 à 400 VTE's (voltijds equivalent van een werknemer, nvdr.) rekenen. Dit doordat cipiers in een ploegensysteem werken dat 24/7 draait. Daarnaast is er ook ondersteunend personeel in de gevangenis (administratie, psychologen, sociaal-assistenten,...).

De minister garandeert niet dat alle kandidaten ook een gevangenis zullen krijgen. De mogelijke locaties zullen ‘door de administratie gescreend worden op geschiktheid.'

Favoritisme of hulp bij zoektocht?

Dat er vanuit het kabinet van de minister zo'n mail vertrekt die enkel gericht is aan Open VLD-collega's roept vragen op. ‘Dat neigt toch wel sterk naar favoritisme zo net voor de lokale verkiezingen', zegt LDD-kopstuk Jean-Marie Dedecker. ‘Je voelt dat dit zaakje stinkt. Waarom kregen niet alle Vlaamse burgemeesters die mail? Het lijkt alsof ze een verkiezingsstunt voorbereiden.'

‘Van favoritisme is absoluut geen sprake', reageert Turtelbooms woordvoerster Margaux Donckier. ‘Die mail is één van de tientallen mails over de bouw van gevangenissen die de voorbije maanden werden verstuurd. We zijn wanhopig op zoek naar geschikte bouwgrond en wenden daarom verschillende kanalen aan. Eén daarvan is informatie inwinnen bij collega's in Vlaanderen. Daar is toch niets mis mee? Het gaat puur om het inwinnen van nuttige informatie.'

‘Onhandige mail'

De minister gaf gisteren wel toe dat zo'n mail enkel naar de blauwe collega's sturen ‘onhandig' was. ‘Voor alle duidelijkheid: elke interessante suggestie van een burgemeester, van welke kleur dan ook, zal met dezelfde accuraatheid bestudeerd worden. Een kabinet kan trouwens niet autonoom beslissen om zomaar ergens in Vlaanderen een gevangenis neer te poten, daar buigen onafhankelijke instanties als de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie zich over.'

'Creatief op zoek naar oplossingen'

'We moeten creatief op zoek gaan naar oplossingen', zegt Donckier nog, 'omdat de bouw van de gevangenis in Dendermonde op Vlaams niveau geblokkeerd is.'

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees