Sociale stemtest gelanceerd

Sociale stemtest gelanceerd

Foto: www.socialestemtest.be

Online stemtesten, waarmee kiezers kunnen uitzoeken welke politieke partij het beste bij hen past, zijn stilaan even traditioneel als de verkiezingen zelf. Met de Sociale Stemtest, die dinsdag werd gelanceerd, kan je je mening over sociale thema’s toetsen aan die van de partijen. De test is een initiatief van Samenlevingsopbouw.

De Sociale Stemtest bestaat uit verschillende stemtesten. Er is de test op Vlaams niveau, maar er zijn ook aparte testen voor de dertien Vlaamse centrumsteden en voor Brussel-Stad. De testen werden mee uitgewerkt door belangenorganisaties van maatschappelijk kwetsbare groepen.
'Voor die groepen staat bij de lokale verkiezingen op 14 oktober heel wat op het spel', zegt Geert Marrin, beleidswoordvoerder van Samenlevingsopbouw, dat kwetsbare groepen ondersteunt. 'De lokale besturen beschikken over veel sociale hefbomen, maar dat wil niet noodzakelijk zeggen dat ze er ook gebruik van maken.' Met de Sociale Stemtest wil Samenlevingsopbouw de thema’s die dicht bij de mensen staan hoger op de lokale politieke agenda plaatsen.
Politicoloog Dave Sinardet (UA en VUB) zette zijn schouders onder het project. Het debat over wie burgemeester wordt, is belangrijk, zegt hij, 'maar het is ook belangrijk dat de inhoudelijke thema’s onder de aandacht worden gebracht. Een stemtest is daarvoor het ideale instrument'.
Wie op www.socialestemtest.be de stellingen beantwoordt, krijgt een overzicht van de partijen waarbij hij sociaal het dichtst aanleunt.
 

Externe links
Corrigeer

MEER NIEUWS