Franstaligen blijven boos om 'provocatie' van Geert Bourgeois

Franstaligen blijven boos om 'provocatie' van Geert Bourgeois

Geert Bourgeois Foto: belga

Na Joëlle Milquet (CDH) vanmorgen, maakt nu ook MR-voorzitter Charles Michel zich boos om de 'provocatie' van Vlaams minister Bourgeois. Het feit dat de minister zelf de oproepingsbrieven liet versturen in de faciliteitengemeenten, zet kwaad bloed.

De organisatie van de verkiezingen in de faciliteitengemeenten gaat traditioneel gepaard met spanningen wegens de taal waarin de oproepingsbrieven zijn opgesteld.

Volgens de rondzendbrief-Peeters moet dat in het Nederlands gebeuren. Franstalige inwoners kunnen nadien een Franstalige versie aanvragen. De burgemeesters - vooral Franstaligen - proberen die rondzendbrief te omzeilen door de oproepingsbrieven eerst in het Frans te versturen.

Daarom wou Bourgeois deze gemeenten te vlug af zijn en liet hij provinciegouverneur De Witte de oproepingsbrieven versturen.

'Ik maak daarbij toepassing van artikel 4 van het kiesdecreet van 8 juli 2011, dat de Vlaamse regering de mogelijkheid geeft om alle noodzakelijke maatregelen te nemen met het oog op het goede verloop van de verkiezingen. Ik heb gehandeld binnen het wettelijke en decretale kader.'

Provocatie 

Maar de Franstaligen zijn het daar niet mee eens. Gisteren noemde federaal MR-minister Reynders de daad van Bourgeois 'traditioneel voor Vlaams-nationalisten'. Vandaag reageert zijn partijvoorzitter Charles Michel nog iets bozer. Hij noemt de demarche van Bourgeois "een nieuwe provocatie van de N-VA".

Michel vindt dat het van gezond verstand zou getuigen om de oproepingsbrieven voor de lokale verkiezingen meteen te versturen in de taal van de kiesplichtige. Voor de MR-voorzitter is het versturen van de oproepingsbrieven in de taal van de kiezer 'een elementaire democratische zaak in de lijn van de federale wetgeving terzake'.

'Laten we pragmatisch zijn en zich in deze (faciliteiten)gemeenten de burger te richten in zijn eigen taal in plaats van ten koste van hen het communautaire vuur opnieuw aan te wakkeren, wat enkel de extremisten ten goede komt', luidt de mededeling van de MR-voorzitter die tevens door de MR-lijsttrekkers in de zes faciliteitengemeenten ondertekend werd.

Gisteren vond Reynders dat de oproepingsbrieven officieel in het Nederlands konden worden gestuurd met op de keerzijde de Franse vertaling. Ook dat is strijdig met rondzendbrief-Peeters.

Ook minister van Binnenlandse Zaken Milquet (CDH) heeft al haar zegje gedaan. Milquet formuleerde vanmorgen op de RTBF haar bedenkingen.

Zij stelde dat het vervroegd versturen van de oproepingsbrieven in de zes faciliteitengemeenten rond Brussel niet overeenstemt met de Vlaamse regelgeving.

Ze benadrukte dat het niet om een federale bevoegdheid gaat. Niettemin noemde ze de beslissing van de N-VA-minister 'erg verbazingwekkend' en gebaseerd op een vermoeden dat de zes betrokken burgemeesters de oproepingsbrieven niet in het Nederlands zouden sturen. Ze hadden tot 29 september om die brieven te posten.

 Bourgeois: wel wettig

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) ontkent dat hij iets onwettigs heeft gedaan door de provinciegouverneur opdracht te geven de oproepingsbrieven in de zes faciliteitengemeenten rond Brussel zelf te versturen.

Bourgeois onderstreept dat de organisatie van de verkiezingen in Vlaanderen zijn bevoegdheid is, en niet die van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet.

Hij noemt het dan ook 'merkwaardig' dat Milquet uitspraken doet in dit dossier. 'Temeer omdat in 2010 (bij de federale verkiezingen, nvdr.) haar voorgangster Annemie Turtelboom ook besliste zelf correcte Nederlandstalige oproepingsbrieven te versturen. Toen fulmineerde minister Milquet niet.'

 

Corrigeer

MEER NIEUWS