Zonevreemde woningen krijgen rechtszekerheid

Scherpenheuvel -

De provincieraadsleden van Vlaams-Brabant hebben de ruimtelijke uitvoeringsplannen zonevreemd wonen in kwetsbaar en in niet- kwetsbaar gebied voor Scherpenheuvel-Zichem goedgekeurd.

Dankzij de goedkeuring krijgen ongeveer 600 eigenaars van een zonevreemde woning rechtszekerheid. Van al die woningen staan er 200 in zogenaamd kwetsbaar gebied. Verbouwingen aan woningen die in een dergelijke zone liggen zijn quasi onmogelijk. De goedkeuring van de RUP’s geeft deze mensen nu de kans om hun woning aan te passen aan het moderne comfort. ‘Ik ben tevreden dat het werk van 10 jaar plannenmakerij eindelijk resulteert in een oplossing waarbij de mensen echt gebaat zijn’, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Nico Bergmans (Open VLD). In dezelfde zitting hebben de provincieraadsleden ook het RUP rond de zone N10 van Scherpenheuvel naar Rillaar goedgekeurd. Dit uitvoeringsplan organiseert de mogelijkheden voor handelszaken en woningen aan de voor Scherpenheuvel cruciale verkeersas. Bepaalde stukken van die zone worden uitsluitend gereserveerd om te wonen. Andere delen krijgen een gemengd karakter. Daar krijgen handelszaken meer mogelijkheden. Het gaat dan om een grotere invulling van het perceel of een grotere bouwdiepte. De zone vanaf het warenhuis Lidl wordt een zone voor grotere handelszaken.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio