Vzw wil contacten bevorderen en spreekbuis zijn

Businessclub voor bedrijven start met dertig leden

Businessclub voor bedrijven start met dertig leden

De stichtende leden van de Businessclub Dendermonde met burgemeester Piet Buyse. Foto: jdl

Dendermonde -

Tientallen bedrijven, overigens niet van de kleinsten, uit Dendermonde slaan de handen in elkaar en richten de vzw Business Club Dendermonde (BCD) op. De stad en de intercommunale DDS zien het graag gebeuren.

Deze nieuwe vereniging wil niet alleen de contacten tussen de plaatselijke ondernemers bevorderen, maar ook initiatieven nemen om het ondernemersklimaat te verbeteren en optreden als spreekbuis met andere partners, zoals de overheden.

‘Toen we een halfjaar geleden op initiatief van de lokale politie van Dendermonde bijeenkwamen om de veiligheid van het bedrijventerrein Hoogveld te bespreken, bleek er al snel een draagvlak te zijn om een businessclub voor bedrijven op te richten’, zegt voorzitter Hugo Van den Broecke, zaakvoerder van Intersig in Dendermonde. ‘Ook het stadsbestuur en andere overheden waren vragende partij om een centraal aanspreekpunt te hebben voor de bedrijven.’ Dankzij enkele bedrijven en Concilio, een project waarmee Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen de samenwerking op bedrijventerreinen wil optimaliseren, kreeg het idee van de Business Club Dendermonde vrij snel vorm. Vorige week zorgden vier ondernemingen voor de officiële oprichting van de vzw. Er zijn meteen een dertigtal bedrijven die als lid toetreden. ‘Wij weten dat er nog meer bedrijven geïnteresseerd zijn, wij hebben zeer binnenkort allicht meer dan vijftig leden’, zegt Van den Broecke. ‘Met BCD willen wij op een onafhankelijke, resultaatsgerichte, professionele en politiek neutrale manier bijdragen tot de leefbaarheid, de efficiëntie en de groei van de Dendermondse bedrijven.’

Input van leden

Het bestuur bestaat uit geëngageerde bedrijfsleiders die deze taak er vrijwillig opnemen en die regelmatig samenkomen om de grote lijnen uit te zetten. ‘Wij luisteren ook naar de input van onze leden, die ideeën of thema's kunnen aanbrengen. Bedoeling is om de belangen van onze leden tegenover derden te verdedigen en het is belangrijk dat iedereen weet dat wij er zijn voor alle Dendermondse bedrijven.’

Op 19 september komt, tijdens een startbijeenkomst voor de geïnteresseerde bedrijven, meteen het aspect veiligheid aan bod. ‘We bekijken alle mogelijkheden om via camerabewaking de bedrijventerreinen te beveiigen. Wij gaan ook werken rond mobiliteit en ontsluiting en onderzoeken op welke vlakken het interessant zou kunnen zijn om bijvoorbeeld over te gaan tot groepsaankopen.’

Burgemeester Piet Buyse (CD&V) is blij met de komst van de Businessclub. ‘Dendermonde heeft niet het imago een ondernemingsstad te zijn. Dat is ten onrechte. Het is enorm belangrijk dat onze bedrijven zich nu met elkaar verbinden, elkaar willen leren kennen en bij elkaar over het muurtje kunnen kijken.’

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio