Vlaamse ombudsman geeft gemeenten goede raad

Vlaamse ombudsman geeft gemeenten goede raad

De Vlaamse ombudsman vindt dat gemeenten, als ze klachten willen vermijden, moeten inzetten op een goed rioleringsbeleid. Foto: © fvv

Voer een sterk rioleringsbeleid, vermijd het afsluiten van drinkwater, handhaaf consequent en werk mee aan een vlot openbaar vervoer. De Vlaamse ombudsman heeft deze en andere raadgevingen voor de lokale besturen.

 Uit de klachten over lokale problemen die de Vlaamse ombudsman de voorbije maanden heeft behandeld, heeft hij een paar raadgevingen voor de lokale besturen kunnen afleiden. Ombudsman Bart Weekers heeft ze gebundeld in een memorandum.

Een korte samenvatting van zijn raadgevingen luidt alsvolgt:

- bouw uw eigen gemeentelijke klachtenloket stevig uit

- betrek uw bevolking actiever bij maatschappelijk belangrijke dossiers zoals de omgang met feestpleinen of de inplanting van gsm-masten of containerparken

- ga vlot om met vergunningaanvragers, met vergunninghouders en met bezwaarindieners

- handhaaf consequent: geen onnodige drempels om overtredingen te melden. Meldingen over kleine overtredingen nemen lokale besturen best ernstig.

- voer een sterk rioleringsbeleid, met toezicht op een correcte huisaansluiting en de aanleg van behandelingsinstallaties voor afvalwater

- vermijd maximaal afsluitingen van drinkwater en hou altijd de heraansluiting voor ogen

- bewaak mee de kwaliteit van de woningen en zorg voor een voldoende ruim aanbod van sociale woningen en kavels, met soepele voorwaarden op het gebied van lokale binding

- voer een mobiliteitsbeleid dat zich richt op voetgangers (stappers) en fietsers (trappers), dan met het openbaar vervoer en dan pas met het privé-autogebruik

- werk mee aan een vlot en veilig openbaar vervoer.
 

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S