Water in Bellebroek kan nu sneller worden afgevoerd

Nieuwe sluis verkleint risico op wateroverlast

Nieuwe sluis verkleint risico op wateroverlast

De sluis, aan de overzijde van de papierfabriek in Oudegem, bestaat uit twee automatisch geregelde hefschuiven en oogt imposant. Foto: pvr

Denderbelle -

De uitwateringsssluis op de Dender, die moet zorgen voor een versnelde afvoer van het water uit Denderbellebroek, is sinds gisteren officieel in gebruik. De sluis moet het risico op wateroverlast in delen van Denderbelle en Dendermonde sterk verminderen.

Denderbellebroek ligt op de rechteroever van de Dender en dient al jaar en dag als buffer voor het Denderwater dat tijdens perioden van hoogtij niet onmiddellijk geloosd kan worden in de Schelde. Dit gebufferde water belandt tijdens perioden van laag water opnieuw in de Dender en wordt via de stuw van Dendermonde naar de Zeeschelde gevoerd. De vier daartoe gebouwde pompen hebben elk een capaciteit van 5.400 kubieke meter per uur.

En toch voldoen die pompen niet om het watervolume uit Denderbellebroek tussen twee tijpieken in, over te pompen naar de Dender. ‘Het ledigen van het broek moet op momenten dat de waterstand op Dender en Schelde dit toelaten, zo snel mogelijk gebeuren’, weet dijkgraaf Willy de Bièvre van de Polder Beneden-Dender. ‘Enerzijds om de bergingscapaciteit van het broek voor een eventuele volgende hoge waterstand te vrijwaren en anderzijds om de beken die in Denderbellebroek uitmonden - de Paas- en de Steenbeek - te kunnen ontlasten.’

Wachtbekkens in Opwijk

Om die redenen besloot de Afdeling Bovenschelde van Waterwegen en Zeekanaal nv, bij het pompgemaal in Denderbelle een uitwateringssluis te bouwen. De hoge energiefactuur van het pompgemaal vormde een extra argument. Toch blijven de pompen samen met de sluis mee functioneren. De uitwateringssluis kost 1,3 miljoen euro. Het kunstwerk bestaat uit twee automatisch geregelde hefschuiven. Wanneer het waterpeil in de Dender na een wasperiode daalt onder het waterpeil in het broek, openen de schuiven zich automatisch en stroomt het water terug naar de Dender. Ook handmatige bediening kan.

‘Ik durf niet te bevestigen dat de sluis eens en voor altijd alle wateroverlast in Denderbelle en een deel van Dendermonde onmogelijk zal maken’, reageert burgemeester François Saeys. ‘De natuurelementen heb je nooit volledig onder controle. Toch zetten we een flinke stap vooruit. We pakken overigens ook de instroom van het water aan. Belangrijk is dan ook dat de gemeente Opwijk bereid zou zijn twee wachtbekkens op haar grondgebied aan te leggen.’

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio