Ruimtelijk Uitvoeringsplan hertekent Tielrode

Tielrode -

Er is een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor Tielrode in de maak. Veel inwoners kwamen naar de infovergadering van milieuvereniging Ons Streven.

‘Dit nieuwe RUP is heel belangrijk voor onze gemeente’, aldus Gert Hooftman van Ons Streven. ‘We vonden het daarom raadzaam om dit voorontwerp al eens voor te leggen aan de bevolking.’

Enkele van de belangrijke facetten in het nieuwe RUP zijn De Paardenpolder, de Durmetuin, het woonuitbreidingsgebied Roomakker, tussen de Kerkstraat en de Hofstraat en de site van de voormalige steenbakkerij.

‘De Paardenpolder staat momenteel op het gewestplan ingekleurd als woongebied’, aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Freddy Verbeke (CD&V). ‘Maar we zijn er van overtuigd dat de Paardenpolder niet de ideale plaats is om woningen te bouwen.’

Volgens de plannen zal ook de Durmetuin volledig omgevormd worden tot groengebied.

‘De Durmetuin is een kolosaal groot gebied van 17 000 vierkante meter’, stelt Verbeke. ‘Dit is op het huidige gewestplan rood ingekleurd als potentieel woongebied.’

Het binnengebied van de Durmetuin is niet gelegen aan een uitgeruste weg en is dus geen bouwgrond.

‘Een strook van vijftig meter van de Durmetuin langsheen de straat is volwaardig woongebied’, aldus Inge Gorissen van het bureau Technum. Het groengebied dat we daar creëren moeten we wel op een andere plaats in het kerngebied van de gemeente compenseren met woningen.’

Een van de belangrijke gebieden in het RUP is het woonuitbreidingsgebied Roomakker, tussen de Hofstraat en de Kerkstraat. Dit gebied zou als eerste mogen worden gerealiseerd.

Ook de site van de voormalige steenbakkerij is opgenomen in het gloednieuwe RUP.

De toekomst van dat gebied ligt nog niet vast.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio