Verdeeldheid over plannen café op Hopmarkt

Verdeeldheid over plannen café op Hopmarkt

Een simulatie van de paviljoenen op de Hopmarkt. Foto: pvdb

Aalst -

Binnen de Aalsterse gemeenteraad heerst onenigheid over de functie van de gebouwen die op de heraangelegde Hopmarkt komen. SP.A en CD&V willen een grand Café onderbrengen in een van de paviljoenen maar dat is niet naar de zin van N-VA- raadslid Mia De Brouwer.

Het architectenbureau dat instaat voor het ontwerp van de Hopmarkt parking heeft nu ook de opdracht gekregen om werk te maken van de geplande paviljoenen op de Hopmarkt. De paviljoenen moeten het plein in twee snijden.

Maar over de bestemming van die paviljoenen bestaat onenigheid tussen N-VA en SP.A en CD&V. Gemeenteraadslid Mia De Brouwer (N-VA) ziet het niet zitten dat er in één van de paviljoenen een Grand Café zou komen, zoals CD&V en SP.A willen.

‘Op een moment dat de horeca het moeilijk heeft en op een moment dat uitbaters van cafés met moeite een overnemer vinden, gaan jullie nu nog een ander café bouwen’, zegt ze.

Volgens schepen Ann Van de Steen (SP.A) werd die beslissing al in 2008 genomen. De stad wil op de Hopmarkt ook een locatie voorzien voor bijkomende winkels en ook de toeristische dienst zou kunnen verhuizen naar die plaats. Een brasserie met zonneterras hoort daar ook bij.

‘In dit dossier moeten we daar niet over praten. De opdracht die we nu geven gaat over het ontwerp voor de volledige afwerking van de gebouwen en vooral de aan - en afvoerleidingen’, legt Van de Steen uit.

De Brouwer blijft echter achterdochtig. ‘Dit is niet de kerntaak van een stad. Waarom moeten we nog meer zorgen voor concurrentie? Deze sector heeft het al zo moeilijk. Ik begrijp ook niet dat het nu plots op de agenda staat. Er komt misschien een andere meerderheid en ik dacht dat grote dossiers niet mochten worden beslist net voor de verkiezingen.’ Duidelijk is dat in de volgende legislatuur de discussie nog zal terugkeren.

Achter de paviljoenen richting oude Post komen bomen die zullen staan tot aan de Nieuwstraat.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio