Systeem dat parking helpt vinden op komst

Aalst -

Om het parkingzoekend verkeer in de binnenstad te verminderen en de centrumparkings optimaal te benutten wordt er een parkeergidsend systeem geplaatst. Dat systeem gaat aan automobilisten duidelijk maken waar er nog vrije parkeerplaatsen zijn. In grote steden is een dergelijk systeem al in voege. Je kan dan gericht naar een parking rijden. Het systeem kost ruim 821.000 euro. Tegen 2013 moet het operationeel zijn. De stad wil op die manier vermijden dat er wordt rond gereden op zoek naar een parkeerplaats.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio