Fit & Gezond

Auteur ‘De voedselzandloper' verdedigt zich in open brief

Kris Verburgh, de auteur van het fel besproken dieetboek De voedselzandloper, heeft in een open brief geantwoord op de kritiek. In zijn boek beweerde hij dat type 2 diabetespatiënten kunnen ‘genezen' door geen brood, pasta, rijst en aardappelen meer te eten.

‘Ik wist dat ik kritiek ging krijgen', zegt de auteur. ‘Maar wat deze discussie bemoeilijkt, is dat er in Vlaanderen geen voedingsexperts zijn van enige wereldfaam. Daarom is het niet verbazend dat in Vlaanderen de bom barst als ik stel dat diabetespatiënten kunnen genezen door een dieet. Absurd, want in de Verenigde Staten verkopen gelijkaardige boeken als zoete broodjes.'

Verburgh benadrukt dat hij zelf geen wereldexpert is. ‘Maar ik baseer me wel op wat de overgrote meerderheid van wereldexperts zoals Walter Willett of Dean Ornish denkt. Bovendien wil ik het gerucht ontkrachten dat ik enkel een student zou zijn geweest, of zou zijn ontslagen. Ik ben afgestudeerd als arts met grote onderscheiding aan de Universiteit Antwerpen, en ben nooit ontslagen. Al die persoonlijke aanvallen op mij vind ik deontologisch onverantwoord.'

De integrale open brief:

Wat de voedselzandloper ons vertelt

Er is, 6 maand na het verschijnen van mijn boek De voedselzandloper, plots heel wat commotie ontstaan. Er werden deze week mediaberichten door professor Luc Van Gaal en de Universiteit Antwerpen de wereld ingestuurd waarin de universiteit zich distantieert van het boek, terwijl professor Van Gaal De voedselzandloper als een ‘gevaarlijk boek’ bestempelt. Er werd zelfs niet geschuwd om mijn persoon zelf aan te vallen.

Luc Van Gaal noemt mijn boek gevaarlijk omdat producten zoals brood of melk afgeraden worden en omdat type 2 diabetespatiënten zouden kunnen ‘genezen’ door een dieet (door ondermeer geen brood, pasta, rijst en aardappelen te eten). Dat type-2 diabetes echter wel volledig omkeerbaar is door dergelijke wijzigingen in het voedingspatroon is in overeenstemming met internationaal wetenschappelijk onderzoek, met de praktijkervaring van talloze artsen en wordt beschreven in bekende boeken van artsen zoals Joel Fuhrman, Mark Hyman, enzovoort. Zo raadt dr. Hyman in zijn populaire bestseller diabetespatiënten aan om geen brood, pasta, rijst en aardappelen te eten. Wetenschappelijke studies tonen aan dat in slechts acht weken tijd diabetes volledig omkeerbaar is dankzij een plantaardig dieet. Zoals ik ook in mijn boek schrijf, dient elke wijziging in het voedingspatroon onder toezicht van een arts of andere professionele gezondheidsverlener te gebeuren.

Vandaag hebben 1 miljoen Belgen te hoge suikerwaarden. Het aantal gevallen van type 2 diabetes zal in de toekomst verder toenemen en wereldwijd spreekt men van een ‘explosie’. Niet alleen valt 90% van de gevallen van type 2 diabetes te voorkomen via gezondere leefgewoontes, bovendien toont onderzoek aan dat type 2 diabetes omkeerbaar is via voeding. Dit zou enorme besparingen kunnen opleveren voor onze gezondheidszorg.

Dat De voedselzandloper ‘een gevaar voor de volksgezondheid’ zou zijn omdat brood of melkproducten verboden worden kan eveneens weerlegd worden. Ten eerste worden voedingsmiddelen (ook brood en melk) niet verboden in de voedselzandloper, maar wordt voorgesteld deze te minderen en in de mate van het mogelijke te vervangen door meer gezonde alternatieven. Dit staat duidelijk weergegeven op de figuur van de voedselzandloper. Brood en melkproducten kunnen echter zonder meer drastisch geminderd of gestopt worden, zolang er gezonde alternatieven aangeboden worden. In Azië drinken honderden miljoenen mensen nooit melk, wat geen gezondheidsnadelen oplevert. Professor Walter Willett van de universiteit van Harvard stelt dat melkproducten volledig vervangen kunnen worden door gezondere alternatieven. In de VS worden personen (ondermeer voormalig president Bill Clinton omwille van zijn hartproblemen) langdurig op diëten gezet die veel strenger zijn dat wat de voedselzandloper aanraadt zonder dat dit gezondheidsnadelen oplevert. Integendeel zelfs: het risico op ziektes als hart-en vaatziekten of diabetes wordt drastisch verminderd.

Natuurlijk, voeding en gezondheid zijn een complex gegeven. Er kan hierover in de media heel wat worden gediscussieerd. Wat deze discussie echter bemoeilijkt, is dat er in Vlaanderen geen voedingsexperts zijn van enige wereldfaam. Ik reken me hier zelf niet toe, maar ik baseer me wel op wat de overgrote meerderheid van deze wereldexperts denkt. Dit zijn experts zoals professor Walter Willett, professor Meir Stampfer, professor Cynthia Kenyon of dr. Dean Ornish. Het is daarom niet verbazend dat in Vlaanderen de bom barst als je stelt dat diabetespatiënten kunnen ‘genezen’ door geen brood, pasta, rijst en aardappelen te eten, terwijl in de VS identiek dezelfde zaken in New York Times bestsellers te lezen staan. Om dan nog maar te zwijgen over het wetenschappelijk onderzoek dat hiermee in overeenstemming is.
Een gevolg is ook dat allerlei Vlaamse ‘experts’ dan opgevoerd worden om mijn boek te bespreken, zoals een bioloog die onderzoek doet naar kippen en varkens, bepaalde huisartsen die amper thuis zijn op het vlak van voeding, en maar al te vaak personen die mijn boek nog eens niet gelezen hebben, maar wel klaar staan met commentaar. Vaak spelen er ook allemaal verstrengelde belangen bij, namelijk personen die verbonden zijn met instituten die de klassieke voedingsdriehoek promoten en weigeren om enige kritiek daarover ter harte te nemen.

Dat mijn boek kritiek krijgt verbaast me niet. Daarom dat ik mijn boek ook heb onderbouwd met referenties naar 250 wetenschappelijke studies en dat ik allerlei wereldexperts letterlijk quoteer. Wat me wel verbaast, is dat ik in deze media-heisa persoonlijk wordt aangevallen. Zo worden geruchten verspreid dat ik enkel maar student zou zijn, nooit een assistentenopleiding heb gevolgd of zelfs ontslagen zou zijn geweest. Ik wil daarom al deze geruchten met klem ontkennen. Ik ben afgestudeerd als arts magna cum laude aan de Universiteit Antwerpen, heb als arts gewerkt in diverse ziekenhuizen en ben nooit ontslagen geweest. Verschillende organisaties en personen hebben er reeds op gewezen dat deze negatieve berichtgeving omtrent de voedselzandloper en mijn persoon deontologisch ontoelaatbaar is.

Mensen hebben het recht om goed geïnformeerd te worden over gezonde voeding. Mensen krijgen vaak te vereenvoudigd gezondheidsadvies, en hebben weinig concrete voedingsmodellen of boeken die echt een houvast bieden. In het licht van de epidemie van chronische welvaartsziekten is het meer dan nodig dat er grondige veranderingen in het Vlaamse voedingslandschap plaatsvinden.

 

Corrigeer

Het beste van Enkel voor abonnees