Gevaarlijk kruispunt krijgt tunnel voor voetgangers en fietsers

Negen maanden werken aan rotonde De Sterre

Over enkele maanden - begin volgend voorjaar - starten de werken die het huidige kluwen aan De Sterre moeten omvormen tot één veilige rotonde. Fietsers en voetgangers krijgen een tunnel onder de rotonde. De werken zullen negen maanden duren, de aannemer zal met dubbele shifts moeten werken.

De Sterre is met zijn vele kruisingen voor alle weggebruikers een nachtmerrie. Een ingrijpende heraanleg moet daar verandering in brengen.

‘De werken starten volgend voorjaar’, zegt Jef Schoenmaekers van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), dat de werken samen met TMVW en in samenspraak met Stad Gent uitvoert. ‘In plaats van de verschillende kruispunten gaan we naar één grote rotonde, een kluifrotonde . Die telt twee rijstroken. De chauffeurs zullen al voor het kruispunt moeten invoegen.’

Voor de automobilisten wijzigt vooral de doorgang naar de Voskenslaan. Rechtstreeks doorsteken vanuit de Kortrijksesteenweg of de Oudenaardsesesteenweg zal niet langer kunnen. Iedereen moet dan tot aan de Kortrijksesteenweg en zo terugdraaien.

Tunnel

De rotonde wordt ook opgehoogd. ‘Daaronder komt een fiets- en voetgangerstunnel, voor verkeer in beide richtingen. De tunnel loopt van de Voskenslaan naar het tankstation’, zegt Schoenmaekers. ‘De kruisingen met de omliggende straten worden verder in de straat gelegd. Hierdoor zullen er geen fietsers meer op De Sterre zelf moeten rijden. Ook de zebrapaden worden verlegd en we gaan met een middenberm werken om de oversteek in te delen.’

Aannemer

‘We gaan nu op zoek naar een aannemer. De werken moeten snel opschieten, we hebben gepland dat ze negen maanden mogen duren. De aannemer zal in dubbele shifts werken. De precieze timing van de verschillende fases van de werken staat nog niet vast, maar we zullen die uiteraard via infomomenten en nieuwsbrieven aan de omwonenden laten weten. Belangrijk is dat we maximaal de bereikbaarheid proberen te garanderen, door afstemming van de verschillende werken in de omgeving van het UZ (info: via www.buzzgent.be) . De verbinding tussen de Krijgslaan en de Oudenaardsesteenweg zal de hele duur van de werken open blijven.’

‘Wel worden de Voskenslaan en de Kortrijksesteenweg doorgeknipt aan de aansluiting met De Sterre’, zegt Schoenmaekers nog. ‘Tussen het kruispunt en de Maaltebruggestraat wordt de Voskenslaan heraangelegd. Naast een nieuwe, gescheiden riolering komt er bovengronds een aparte busbaan. Ook de Kortrijksesteenweg krijgt een nieuw uitzicht, maar zonder aparte busbaan.’

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio