Rode laat toch Franstalige oproepingsbrieven drukken

Politie sleurt militanten van TAK uit gemeenteraad

De politie greep gisteravond in toen het TAK Franstalige opschriften wit wou kalken. Foto: ssj

Sint-Genesius-Rode -

Het Taal Aktie Komitee heeft gisteravond actie gevoerd op de gemeenteraad van Sint-Genesius-Rode, waar onder meer gestemd werd over het drukken van de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen in het Frans. De Franstalige meerderheid keurde de beslissing goed.

De agenda van de gemeenteraad van Sint-Genesius-Rode van gisteravond beloofde niet veel goeds. Het meest geladen punt was het laten drukken van evenveel Nederlandstalige als Franstalige oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Nog voor de zitting van start ging, voerde het Taal Aktie Komitee (TAK) al actie. Enkele militanten wilden het Vlaamse karakter van de faciliteitengemeente letterlijk in de verf zetten en probeerden Franstalige opschriften buiten aan het gemeentehuis wit te kalken. De lokale politie, die ook steun kreeg van acht leden van het federale interventiekorps, stak daar een stokje voor, al kreeg één agent wel verf op zich. Daarop gingen de betogers dan maar in andere straten hun werk voortzetten.

Opvallend was ook de tussenkomst van SP.A’er Jan Reynaers, kandidaat voor de komende verkiezingen op oppositielijst Respect. ‘Jullie provoceren alleen. Jullie zijn hier niet welkom’, sprak de man.

De raadszitting zelf verliep ook tumultueus. Toen burgemeester Myriam Rolin (IC-GB, CDH) uiteenzette dat ze een kleine twaalfduizend oproepingsbrieven zowel in het Nederlands als in het Frans wou laten drukken, haalde het TAK affiches boven en liet het zich horen. ‘Wanneer gaat u aanvaarden dat u in Vlaanderen woont? U bent dat blijkbaar vergeten’, sprak een betoger. 'U moet de omzendbrief-Peeters respecteren.’

De burgemeester dreigde de zaal te ontruimen en de politie greep in. Een kleine twintigtal betogers werd uit de zaal gezet. Enkelen wilden van geen wijken weten en stoelen vlogen heen en weer. Na een vijftal minuten kon de zitting verder gaan, al probeerden de actievoerders de zitting nog te verstoren door vanuit de gang en buiten lawaai te maken.

Uiteindelijk kon burgemeester Rolin toch het woord nemen. ‘N-VA-minister Bourgeois had niet de bevoegdheid om de gouverneur te vragen die oproepingsbrieven al te versturen’, sprak Rolin. ‘Hij heeft dat toch gedaan, zonder overleg met de gemeente. Nochtans ligt die bevoegdheid alleen bij het gemeentebestuur. Hij mag enkel die taak overnemen als wij als gemeente de brieven na 29 september zelf nog niet verstuurd hebben.’

De stemming verliep zeer voorspelbaar: de Franstaligen waren voor, de Vlamingen tegen. ‘De oproepingsbrieven moeten eerst in het Nederlands verstuurd worden en alleen nadien in het Frans als een inwoner daar uitdrukkelijk om vraagt. Tot nu hebben er ongeveer twintig kiezers daarom gevraagd’, sprak de Vlaamse schepen Anne Sobrie (CD&V). ‘En de Vlaamse regering mocht die oproepingsbrieven wel al sturen, want dat was bedoeld om chaos zoals vorige jaren te voorkomen.’

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio