Hulpverlening meer dan nodig in blinde vlek Pajottenland

Brandweervoorpost kan eindelijk levens redden

Brandweervoorpost kan eindelijk levens redden

Applaus op alle banken voor de inhuldiging van de brandweervoorpost in Tollembeek. Foto: lsg

Galmaarden -

Het is nu ook officieel: de veelbesproken voorpost van de brandweer in Tollembeek is operationeel. In werkelijkheid rukken de vrijwilligers al uit sinds februari. Hoe noodzakelijk deze hulpverlening is, bewijzen de cijfers.

De plechtige inhuldiging gebeurde gisteren in aanwezigheid van gouverneur Lodewijk De Witte en een 120-tal genodigden uit de deelnemende gemeenten. Opluchting, trots en vreugde vochten om de bovenhand. Niet verwonderlijk, want de uithoek in het zuidwesten van het Pajottenland leek op sommige momenten een blinde vlek op het vlak van hulpverlening. De incidenten stapelden zich op.

Anderhalf uur wachten

In de meest extreme gevallen liet de ziekenwagen soms tot anderhalf uur op zich wachten. Het mag een wonder heten dat er geen doden zijn gevallen. Kwam de ziekenwagen toch tijdig ter plaatse, dan bleken de ambulanciers het Nederlands niet machtig omdat de brandweer van het Henegouwse Edingen was ingeschakeld. De burgemeesters smeekten bij de hogere instanties om maatregelen, maar daar bleef men halsstarrig de andere kant opkijken. Dus besloten de burgemeesters van Galmaarden, Herne en Bever om het voortaan zelf te doen.

‘Sinds 2005 zijn we gestart met de besprekingen en het haalbaarheidsonderzoek’, zei burgemeester van Galmaarden Pierre Deneyer (CD&V). ‘Vijf jaar later werd de eerste steen gelegd.’

‘Maar met een gebouw alleen kom je er niet’, beklemtoonde Kris Poelaert (CD&V), burgemeester van Herne. ‘De vrijwilligers verdienen dan ook ons grootste respect. Met de aankoop van een nieuwe ziekenwagen tonen we dat we achter jullie staan.’

Die ‘jullie’ zijn momenteel met dertig. ‘Dat lijkt veel, maar dat is het niet’, zei brandweercommandant Koen Roesems. ‘Niet elke brandweerman is een ambulancier. Bovendien hebben ze allemaal nog een job en een gezin. Er mogen nog vrijwilligers bijkomen, zeker omdat we nog niet in staat zijn om een permanentie van 24 uur op 24 te voorzien.’

Tijd om zich te vervelen, zullen ze niet hebben. Dat bewijzen de cijfers. ‘We zijn nu zeven maanden bezig. In totaal waren er 403 interventies’, aldus Roesems. ‘De ziekenwagen rukte 217 keer uit, de brandweerwagen 186. Daarvan waren er 23 brandinterventies. We herinneren ons de hoevebrand in de Hollestraat, de Delhaizebrand en de brand in zuivelfabriek Olympia. Als we die cijfers extrapoleren naar een heel jaar komen we op ongeveer zeshonderd interventies.’

Naast Galmaarden, Bever en Herne speelde ook Lennik een grote rol in dit dossier. Als centrumgemeente zijn zij verantwoordelijk voor de brandweer. ‘Wij staan in voor de werkingskosten’, zei burgemeester Irina De Knop (LB). ‘Ik geef toe, momenteel is dat zwaar om dragen. Vooral door het uitblijven van de beloofde brandweerhervormingen door de federale overheid. Daardoor loopt Lennik één miljoen euro aan subsidies mis. Toch willen we ons engagement nakomen. Voor het uitrukken van de ziekenwagen hebben we 205.000 euro ingeschreven, voor de brandweerzorg 36.000 euro.’

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio