Keienhof krijgt 22 extra bedden

Keienhof krijgt 22 extra bedden

De eerste stenen zijn alvast een feit. Foto: fg

Kumtich -

In de Keibergstraat is de eerste steen gelegd voor de uitbreiding van het woonzorgcentrum Keienhof. Er komen 22 bedden bij.

OCMW-voorzitter Freddy Closset (SP.A) en directeur Geert Roggen waren in de slag met truweel en mortel om die eerste steen te leggen. ‘Het aantal zwaar zorgbehoevende personen stijgt en de vergrijzing neemt toe’, zei Closset. ‘67 bedden volstaan niet meer in het Keienhof, want de wachtlijst voor opnames blijft maar steeds worden. Daarom is er de noodzaak om de capaciteit uit te breiden met 22 bedden en drie kamers voor korte verblijven. De bouwprocedure is al gestart in 2007. Voordat de bouwwerken konden starten was een Ruimtelijk Uitvoeringsplan nodig, want in het park naast het woonzorgcentrum mocht niet zomaar worden gebouwd. ‘De goedkeuring van dat plan liet lang op zich wachten omdat de Raad van State de adviezen van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening verwierp. Die commissie telde leden die er ambtshalve eigenlijk niet in mochten. Door de heisa liep het begin van de bouwwerken zes maanden vertraging op. In augustus dit jaar ging de aannemer aan de slag. Closset schat dat in het najaar van 2013 de bijbouw er staat. ‘Meteen erna volgt de verbouwing van het bestaande deel van Keienhof. Tegen einde september 2015 zijn de werken achter de rug. Het kostenplaatje bedraagt 5,2 miljoen euro. In een volgende fase bouwt het OCMW-bestuur veertig assistentiewoningen. Dat zijn verblijven die te vergelijken zijn met serviceflats. Met dit verschil dat de bewoners kunnen gebruik maken van ondersteuning van de diensten in het woonzorgcentrum.De eerstesteenlegging was ook een feest voor de bewoners van het Keienhof. Ze genoten van een extra drankje en versnapering en een dj draaide voor hen verzoekplaatjes.

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio